A COUPLE OF LÀ GÌ

  -  
two or a few things that are similar or the same, or two or a few people who are in some way connected:


Bạn đang xem: A couple of là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ luyenkimmau.com.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


two people who are married or in a romantic or sexual relationship, or two people who are together for a particular purpose:
two or a few things that are similar or the same, or two or a few people who are in some way connected:
*

to express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising your h& or speaking in a meeting

Về bài toán này
*

*Xem thêm: Thiết Lập Vsync Là Gì Và Bạn Nên Bật Vsync Khi Chơi Game Khi Nào?

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Chứng Quyền Có Bảo Đảm Là Gì ? Cách Thức Giao Dịch

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message