BÊN CẠNH ĐÓ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

They like Indian food. I lượt thích Indian food too.

Bạn đang xem: Bên cạnh đó tiếng anh là gì

Họ ưng ý món ăn uống Ấn. Tôi cũng thích món Ấn.They aren’t very generous people. They have sầu notgot any friends either.Họ không phải những người hào phóng. Họ cũng chẳng gồm fan các bạn làm sao cả.

*

2. Besides: không dừng lại ở đó, vả lại

I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, và, besides, it’s getting late and we don’t want khổng lồ be out in the dark.Tôi không nghĩ là quốc bộ là một trong những chủ kiến hay. Trời quá giá cùng không chỉ có thế, đã vượt trễ bọn họ không thích sinh sống quanh đó ttránh buổi tối.

*

3. In addition: cung cấp đó

People who exercise regularly have sầu more energy during the day và sleep better at night. In addition, they tkết thúc to lớn live longer.Những fan bè lũ dục thường xuyên xuyến có nhiều tích điện trong thời gian ngày cùng ngủ ngon giấc rộng vào đêm hôm. Thêm vào đó, chúng ta bao gồm xu hướng sống lâu bền hơn.

*

4. Moreover: mà còn, hơn nữa

The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate.Toàn bộ báo cáo bị viết thiệt tệ. Nhiều hơn, nó không chính xác.

Xem thêm: Hoa Mai, Hoa Đào, Cây Quất Tiếng Anh Là Gì, Cây Quất Trong Tiếng Tiếng Anh

*

5. Furthermore: không chỉ có vậy, vả lại

The house is beautiful. Furthermore, it's in a great location.Ngôi đơn vị đẹp lung linh. Hơn nữa, nó nằm tại 1 địa điểm hoàn hảo nhất.

*

6. Not only...but also:không đều...nhưng mà còn

The car not only is economical but also feels good khổng lồ drive.Chiếc xe pháo không chỉ có tiết kiệm chi phí hơn nữa tạo xúc cảm thoải mái Lúc lái.

*

7. As well as: tương tự như, và

She’s beautiful as well as being extremely successfulCô ấy cute với còn rất là thành công.

*

8. Not khổng lồ mention: không kể

He's one of the kindest & most intelligent, not to mention handsome, men I know.Anh là 1 trong trong số những Đấng mày râu traiung dung cùng thông minh duy nhất, chưa tính đẹp mắt traicơ mà tôi biết.

*

9. Of course: tất nhiên, dĩ nhiên

He’s mega-rich &, of course, he can afford to fly first class all the time.

Xem thêm: Free Online Vietnamese Đồng (Vnd) And Bitcoin (Btc) Exchange Rate Conversion Calculator

Anh ta vô cùng nhiều cùng đương nhiên, anh ta hoàn toàn có thể cất cánh sinh sống vùng hạng duy nhất bất kể thời gian như thế nào.