BORROW LÀ GÌ

  -  

Bốn hễ từ về chủ thể "vay mượn" này thường khiến cho người dùng bồn chồn và áp dụng sai. Triết lý và bài tập sau đây sẽ giúp bạn minh bạch rõ hơn các từ này. 
Bạn đang xem: Borrow là gì


Sau khi học phần triết lý về tư động trường đoản cú về vay và mượn, chúng ta có thể làm bài tập dưới để ghi lưu giữ kỹ hơn các từ này. 

Borrow /ˈbɒrəʊ/

Động trường đoản cú này được từ điển Oxford tư tưởng "to get or receive something from someone with the intention of giving it back after a period of time" - mượn, vay máy gì từ bỏ ai đó. Ví dụ:

- I had khổng lồ borrow a pen from the invigilator to bởi the exam. (Tôi đề nghị mượn một cái bút trường đoản cú giám thị để gia công bài)

- We could always borrow some money from the bank. (Chúng ta sẽ từng có thể luôn mượn tiền từ ngân hàng)

Lend /lend/

Lend bao gồm nghĩa "cho vay, mang đến mượn". Ví dụ:

- The invigilator lent me a pen so I can vày the exam (Giám thị mang đến tôi mượn một chiếc cây bút để tôi làm bài bác thi)

- The bank agreed lớn lend us money. (Ngân hàng đồng ý cho shop chúng tôi vay tiền)

Hai đụng từ "borrow" cùng "lend" khác nhau ở hướng của động từ, các bạn nhận đem thứ gì từ ai khi "borrow" với đưa, cho, trao vật gì cho ai lúc "lend".

Loan /ləʊn/

"Loan" được sử dụng nhiều như là 1 danh từ, với nghĩa "sự mang đến vay", "sự mang đến mượn". Để dễ dàng nhớ, chúng ta có thể tưởng tượng, "loan" là dạng danh trường đoản cú của "borrow" lẫn "lend". Ví dụ:

- I’ll have lớn get a loan to buy this house. (Tôi phải thực hiện một khoản vay nhằm mua tòa nhà này)

- The loan of my oto was on condition that you fill it with gas. (Điều khiếu nại của vấn đề cho mượn xe là anh đổ đầy xăng mang đến nó)

Ngoài ra, khi có tác dụng một động từ, "loan" gồm nghĩa giống như với "lend" - mang đến vay, đến mượn.Ví dụ:

- Yes, I’ll loan you the car = Yes, I"ll lend you the car. (Tôi sẽ mang đến anh mượn xe)

Owe /əʊ/

"Owe" bao gồm nghĩa "nợ" - khác hẳn những từ trên. Ví dụ:

- We still owe $1,000 on our car. (Chúng ta vẫn nợ 1.000 USD để mua chiếc ô tô)

- I think you owe me an explanation. (Tôi suy nghĩ anh nợ tôi một giải mã thích)


Bài tập chọn từ:

1. Can you ____ me some money? I need to pay my rent! (lend/ borrow/ owe)

2.

Xem thêm: Capital Market Line ( Cml Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cml Viết Tắt Của Từ Gì


Xem thêm: Tập Đoàn Gold Time - Hội Chống Hàng Giả Nói Gì Về Gold Time


Pete ____ me dinner because I bought him dinner last week. (lends/ loans/ owes)

3. I"d ____ you the money if I could (borrow/ owe/ loan)

4. I need to ____ your pen, mine is broken. (loan/ borrow/ owe)

5. Who ____ my camera? I can"t find it anywhere? (lent/ borrowed/ owed)

6. This library ____ books & CDs (borrows/ loans/ owes)

7. I think Thomas has forgotten that he ____ me $50. I will ask him for the money back next time I see him. (loans/ borrows/ owes)

8. We could apply for a ____ khổng lồ buy a car. (loan/ lend/ borrow)

9. This chair is so heavy! Please ____ me a hand so I can move it. (lend/ borrow/ owe)

10. Last week I ____ you my English book. I need it back today. (lent/ borrowed/ owed)