Bundles là gì

  -  
Bán hàng theo gói (tiếng Anh: Bundling) là khi các công ty đóng gói một số sản phẩm hoặc dịch vụ của họ lại thành một đơn vị kết hợp duy nhất, thường với giá thấp hơn so với khi khách hàng mua riêng từng mặt hàng.

(Ảnh minh họa: Wondersmind)

Bán hàng theo gói

Khái niệm

Bán hàng theo gói trong tiếng Anh là Bundling.

Bạn đang xem: Bundles là gì

Bán hàng theo gói là khi các công ty đóng gói một số sản phẩm hoặc dịch vụ của họ lại thành một đơn vị kết hợp duy nhất, thường với giá thấp hơn so với khi khách hàng mua riêng từng mặt hàng.

Chiến lược tiếp thị này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm một số sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty.

Các sản phẩm và dịch vụ thường liên quan đến nhau, nhưng chúng cũng có thể bao gồm các mặt hàng không giống nhau để thu hút một nhóm khách hàng.

Đặc điểm của Bán hàng theo gói

Nhiều công ty sản xuất và cung cấp nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ phải quyết định bán sản phẩm hoặc dịch vụ riêng biệt theo giá mỗi món hàng hoặc bán hàng theo gói tại mức giá của gói hàng đó (Bundle price).

Bán hàng theo gói đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều ngành theo chiều dọc như ngân hàng, bảo hiểm, phần mềm và ô tô. Trên thực tế, một số tổ chức mở rộng chiến lược tiếp thị dựa trên bán hàng theo gói.

Trong kế hoạch bán hàng theo gói, các công ty bán hàng theo gói tại mức giá thấp hơn mức giá được tính riêng cho từng mặt hàng.

Giảm giá có thể kích thích cầu, cho phép các công ty có thể bán sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ gặp khó khăn trong những mặt hàng cần thanh lí và tạo ra doanh thu bán hàng lớn hơn.

Xem thêm: Phiên Ato Là Gì ? Lệnh Ato Và Atc Là Gì

Theo thời gian, bán hàng theo gói thậm chí có thể giúp công ty không phải chịu lỗ vì tỉ suất lợi nhuận trên mỗi mặt hàng có thể được tăng lên.

Ví dụ về bán hàng theo gói đi điển hình là các gói tùy chọn khi mua xe hơi hoặc các bữa ăn tại nhà hàng.

Phân loại Bán hàng theo gói

Bán hàng theo gói bao gồm bán hàng theo gói hỗn hợp (Mixed Bundling) và bán hàng theo gói thuần túy (Pure Bundling).

Bán hàng theo gói thường bao gồm cung cấp cho người tiêu dùng lựa chọn để mua một bộ các sản phẩm với nhau với giá thấp hơn so với giá họ sẽ trả để mua tất cả chúng theo từng món. Đó là qui trình bán hàng theo gói hỗn hợp.

Tuy nhiên, cũng tồn tại một hình thức thay thế, gọi là bán hàng theo gói thuần túy.

Bán hàng theo gói thuần túy không cung cấp cho khách hàng tùy chọn mua các mặt hàng riêng biệt. Một sản phẩm phải bắt buộc mua kèm với một sản phẩm hoặc dịch vụ khác hoặc là không mua gì cả.

Xem thêm: F1 Score Là Gì - Hiểu Confusion Matrix

Ví dụ: phần mềm và kênh truyền hình Office 365 của Microsoft Corp (MSFT) phải mua theo gói cả 2 dịch vụ trên hoặc là không mua gì cả.