Cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán

  -  

Hướng dẫn bình thường về tỷ giá bán hối đoái cùng chênh lệch tỷ giá đối hoái được khuyên bảo tại điều 69 – Tài khoản 413, Thông tư 200/2014/TT-BTC nlỗi sau:

1. Quy định bình thường về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.1.

Bạn đang xem: Cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinch từ việc trao đổi thiết thực hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ thanh lịch đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái sự so sánh. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh vào các trường hợp:

– Thực tế cài bán, trao đổi, thanh hao toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinc bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tiền vàng (chênh lệch tỷ giá hối đoái không thực hiện);

– Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ quý phái Đồng Việt Nam.

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (dưới đây hiểu tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có quá trình khiếp tế phát sinch bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chánh theo một đối kháng vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị tiền tệ chuẩn xác sử dụng trong kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải cnạp năng lượng cứ vào:


Dịch vụ Kế toánQuảng Cáo

– Tỷ giá giao dịch thực tế;

– Tỷ giá ghi sổ kế toán.

Lúc xác định nghĩa vụ thuế (kê knhị, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế.


Tổng đúng theo điểm mới TT 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế toán thù DN

1.3. Nguyên ổn tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

a) Tỷ giá giao dịch thiết thật đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinch vào kỳ:

– Tỷ giá giao dịch thiết thực lúc mua bán ngoại tệ (hợp đồng sở hữu bán ngoại tệ giao tức thì, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng sau này, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng thiết lập, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

– Trường hợp hợp đồng không quy định tỷ giá thanh khô toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguim tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thực tế lúc góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá thiết lập ngoại tệ của ngân hàng địa điểm doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu bốn tại ngày góp vốn;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thật khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại địa điểm doanh nghiệp sai khiến người mua tkhô nóng toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng tmùi hương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinch.

+ Đối với các giao dịch tải sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh khô toán tức thì bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thiết thực là tỷ giá mua của ngân hàng thương thơm mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh hao toán.

b) Tỷ giá giao dịch thiết thật Lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng thương mại khu vực doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (vị doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguyên tắc:

– Tỷ giá giao dịch thiết thực khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng tmùi hương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tiền bạc. Đối với các khoản ngoại tệ gởi ngân hàng thì tỷ giá thực tế khi đánh giá lại là tỷ giá sở hữu của chính ngân hàng khu vực doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

– Tỷ giá giao dịch thiết thực khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương thơm mại tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

– Các đối kháng vị trong tập đoàn được áp dụng tầm thường một tỷ giá vị Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinc từ các giao dịch nội bộ.

1.4. Ngulặng tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thiết thực đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

– Tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh: Là tỷ giá lúc thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinc hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

– Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại mặt Có tài khoản tiền Khi thanh khô toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định bên trên cơ sở mang tổng quý giá được phản ánh tại bên Nợ tài khoản tiền chia đến số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm tkhô giòn toán.


1.5. Nguim tắc áp dụng tỷ giá vào kế toán

a) khi phát sinc các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinc được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

– Các tài khoản phản ánh lợi nhuận, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán đồ hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có tương quan đến lệch giá nhận trước hoặc giao dịch nhận trcầu tiền bạc người mua hàng thì lệch giá, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trmong được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trcầu của người tiêu dùng (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận lợi nhuận, thu nhập).

Xem thêm: " Go Round Là Gì - Nghĩa Của Từ Merry

– Các tài khoản phản ánh bỏ ra phí làm nên, marketing, đưa ra phí khác. Riêng trường hợp phân bố khoản bỏ ra phí trả trcầu vào chi phí mang đến, marketing trong kỳ thì đưa ra phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm trả trmong (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận chi phí).

– Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được download có liên quan đến giao dịch trả trcầu mang lại người bán thì cực hiếm tài sản tương ứng với số tiền trả trcầu được áp dụng tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm trả trước đến người bán (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản).

– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu;

– Bên Nợ các TK phải thu; Bên Nợ các TK vốn bằng tiền; Bên Nợ các TK phải trả Lúc phát sinh giao dịch trả trcầu tiền mang đến người bán.

– Bên Có các TK phải trả; Bên Có các TK phải thu lúc phát sinc giao dịch nhận trcầu tài chính người mua;

b) Lúc phát sinch các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thiết thực đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các TK phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trcầu tiền bạc người mua); Bên Nợ TK phải thu Lúc tất toán khoản tiền nhận trmong của khách hàng vày đã chuyển giao Sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu; Bên Có các TK khoản ký cược, ký quỹ, chi phí trả trước;

– Bên Nợ các TK phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trcầu tiền cho người bán); Bên Có TK phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trmong mang lại người bán do đã nhận được vật phẩm, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp vào kỳ phát sinch nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thiết thực đích danh mang lại từng đối tượng được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

c) Lúc thực hiện tkhô giòn toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở mặt Có các TK tiền.

1.6. Ngulặng tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ có thể bao gồm:

a) Tiền mặt, các khoản tương tự tiền, tiền nhờ cất hộ có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có cội ngoại tệ, ngoại trừ:

– Các khoản trả trcầu đến người bán và các khoản đưa ra phí trả trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng vững chắc về việc người bán ko thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

– Các khoản người dùng trả tiền trmong và các khoản lợi nhuận nhận trcầu bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc rằng về việc doanh nghiệp không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trmong bằng ngoại tệ đến người tiêu dùng thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

c) Các khoản đi vay, cho vay dưới mọi hình thức được quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

d) Các khoản để cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ.


*

Hướng dẫn tầm thường về tỷ giá bán theo Thông tứ 200


2. Ngulặng tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gởi Ngân hàng, tiền sẽ chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.

b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay lập tức vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chánh (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinc.Riêng khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của các doanh nghiệp vị Nhà ncầu nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định khiếp tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng được tập hợp, phản ánh trên TK 413 và được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc bỏ ra phí tiền vàng khi doanh nghiệp đi vào hoạt động theo nguyên tắc:

– Khoản lỗ tỷ giá lũy kế vào giai đoạn trmong hoạt động được phân bổ trực tiếp từ TK 413 vào đưa ra phí tài chính, không thực hiện kết chuyển thông qua TK 242 – bỏ ra phí trả trước;

– Khoản lãi tỷ giá lũy kế trong giai đoạn trước hoạt động được phân bố trực tiếp từ TK 413 vào lệch giá hoạt động tiền của, không thực hiện kết chuyển thông qua TK 3387 – Doanh thu không thực hiện;

– Thời gian phân bổ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp vì chưng Nhà ncầu nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân vùng khoản lỗ tỷ giá tối tphát âm trong từng kỳ phải đảm bảo ko nhỏ hơn mức lợi nhuận trước thuế trước khi phân bố khoản lỗ tỷ giá (sau khoản thời gian phân bổ lỗ tỷ giá, lợi nhuận trmong thuế của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng không).

c) Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại nói chung các thời điểm lập Báo cáo tài chánh theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng công cụ tiền của để dự phòng rủi ro hối đoái thì ko được đánh giá lại các khoản vay mượn, nợ phải trả có cội ngoại tệ đã sử dụng công cụ tiền vàng để dự phòng rủi ro hối đoái.

Xem thêm: Ví Dụ Về Swot Bản Thân - Phân Tích Bản Thân Bằng Ma Trận Swot

d) Doanh nghiệp không được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.