Calculus Là Gì

  -  
calculus tức là gì, quan niệm, các áp dụng với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách vạc âm calculus giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calculus.

Bạn đang xem: Calculus là gì


Từ điển Anh Việt

calculus

/"kælkjuləs/

* danh từ

(số các calculuses) (toán thù học) phxay tính

differential calculus: phép tính vi phân

integral calculus: phxay tính tích phân

(số những calculi) (y học) sỏi (thận)

calculus

(Tech) phép vi tích phân, giải tích

calculus

phnghiền tính, tính toán

c. of variations tính biến phân

differential c. tính vi phân

differenttial và integral c. phép tính vi tích phân

functional c. phnghiền tính vị từ

high predicate c. phxay tính vị tự cấp cho cao

infinitesimal c. phnghiền tính những khôn xiết bé

integral c. phép tính tích phân

logical c. phép tính lôgic

numerical c. tính bởi số

operational c. phxay tính toán tử

predicate c. phxay tính vị từ

propositional c. phxay tính mệnh đề

restricted predicate c. phxay tính nhỏ nhắn những vị từ

sentential c. phép tính mệnh đề, phnghiền tính phán đoán


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

calculus

* kỹ thuật

phép tính

số học

sự tính

sự tính toán

cơ khí và công trình:

giải tích toán học

toán & tin:

phép tính tính toán

phép tính toán

phương pháp tính toán


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập với đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Nvidia Cuda Là Gì - Cái Nào Hỗ Trợ Ứng Dụng Tốt Nhất


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với nhằm thoát ra khỏi.Nhập trường đoản cú buộc phải tìm kiếm vào ô tra cứu tìm và xem những từ bỏ được nhắc nhở hiển thị bên dưới.lúc nhỏ trỏ đã nằm trong ô tra cứu tìm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa những tự được lưu ý.Sau đó nhận (một đợt nữa) giúp xem chi tiết từ bỏ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem những trường đoản cú được lưu ý hiển thị dưới.Nhấp loài chuột vào tự ao ước coi.

Xem thêm: E-Government Là Gì - Chính Phủ Điện Tử (E


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá nthêm bạn sẽ không nhìn thấy trường đoản cú bạn muốn kiếm tìm trong list lưu ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau nhằm hiển thị trường đoản cú đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*