Chi Phí Khấu Hao Tiếng Anh Là Gì

  -  
*Bạn đang xem: Chi phí khấu hao tiếng anh là gì


Về luyenkimmau.com.vnCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viên


Xem thêm: Chơi Forex Là Gì - Hướng Dẫn Chơi Forex Cơ Bản!
Xem thêm: Enterogermina Là Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi Thuốc Enterogermina Là Thuốc Gì

Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh vào kế tân oán tài chính

Đây là đều tự giờ anh siêng ngành kế toán thù tài chính đặc trưng.

Sinch viên kế toán thù cần phải biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguim tắc công ty là 1 trong những thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn gọi trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi8. Capital expenditure: túi tiền đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phát hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn giữ hễ (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần14. Carriage: Chi phí vận chuyển15. Carriage inwards: Chi tiêu vận tải sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards: Chi tiêu di chuyển sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: Chi phí bảo đảm hàng giữ khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặttrăng tròn. Cash flow statement: Bảng so với giữ chuyển khoản mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (đưa ra phiếú)23. Clock cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô nóng toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật chủ thể năm 198529. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các qui định kế toán31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng32. Consistency: Ngulặng tắc độc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: Ngân sách chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hòa hợp đưa ra phí37. Cost application: Sự phân bổ đưa ra phí38. Cost concept: Ngulặng tắc giá chỉ phí kế hoạch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá thành40. Cost of goods sold: Nguim giá bán sản phẩm bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần ưu tiên có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu lại động48. Curent liabilities: Nợ ngắn thêm hạn49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp bớt dần61. Straight-line method: Phương pháp con đường thẳng62. Direct costs: giá cả trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản trị64. Directors’ remuneration: Thù kim member Hội đồng quản lí trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu cung cấp hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô giòn lý gia tài ráng định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các phương pháp cây viết toán thù kép74. Dual aspect concept: Ngulặng tắc tác động kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: giá cả trả trước80. Factory overhead expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần điện thoại tư vấn máy nhất85. Fixed assets: Tài sản vắt định86. Fixed capital: Vốn nạm định87. Fixed expenses: Định mức giá / Chi tiêu rứa định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc vận động lâu dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí tổn định kỳ sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản tầm giá tkhô giòn toán99. Imprest systems: Chế độ lâm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: giá cả con gián tiếp103. Installation cost: giá cả lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích những report quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued nội dung capital: Vốn CP phạt hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán chi phí chế tạo theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút toán thù nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: chúng tôi trách nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô giòn toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính tkhô nóng khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kĩ năng thanh khô toán118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn119. Loss: Lỗ1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Pmùi hương pháp tiếng máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán bán126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng ngân sách với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguim đồ dùng liệu129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes lớn accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút tân oán mở màn doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: ROI vào hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo nên tự nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí cai quản phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết cổ phần quá mức148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản tkhô giòn toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ vật chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi có tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy162. Preliminary expenses: giá thành khởi lập163. Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước164. Private company: công ty chúng tôi tứ nhân165. Profitability: Khả năng sinch lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo quá trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Chi phí sản xuất171. Profits: ROI, lãi172. Appropriation of profit: Phân phối hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit & loss account: Tài khoản tác dụng