Chime Là Gì

  -  
chime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chime.

Bạn đang xem: Chime là gì


Từ điển Anh Việt

chime

/tʃaim/

* danh từ

chuông hoà âm, chuông chùm

(số nhiều) tiếng chuông hoà âm, tiếng chuông chùm

hoà âm, hợp âm

(nghĩa bóng) sự hoà hợp, sự phù hợp, sự khớp

* ngoại động từ

đánh (chuông), rung (chuông)

gõ (giờ), đánh (giờ) (đồng hồ)

to chime the hour: đánh giờ

nói lặp đi lặp lại một cách máy móc

* nội động từ

rung, kêu vang (chuông)

(+ in) xen vào; phụ hoạ theo

to chime in a conversation: xen vào câu chuyện

(+ in, with) phù hợp, khớp với

your plan chimes in with mine: kế hoạch của anh ăn khớp với kế hoạch của tôi

cùng vần với


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

chime

* kỹ thuật

chuông chùm


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Entries Là Gì, Nghĩa Của Từ Entry, Nghĩa Của Từ Entry


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Các Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lớn Nhất Tại Việt Nam, Sàn Giao Dịch Chứng Khoán


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*