Collect Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

collect
*

collect /kə"lekt/ ngoại động từ tập hợp lại (thông tục) đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầmto collect news: lượm tinto collect taxes: thu thuếto collect letters: lấy thưto collect stamps: sưu tầm tem tập trung (tư tưởng...)to collect oneself: trấn tĩnh, bình tĩnh lại suy ra, rút raI collect from your words that...

Bạn đang xem: Collect là gì

: qua những lời anh nói tôi suy ra là... nội động từ tập hợp, tụ hợp lại dồn lại, ứ lại, đọng lạirabbish collect: rác ứ lại
gom gópLĩnh vực: xây dựnggópLĩnh vực: toán & tingóp nhặtthu thập (dữ liệu)Lĩnh vực: hóa học & vật liệuthu gom (dầu)collect callcuộc gọi tính cước ngượccollect callthu thập lời gọicollect palettethu nhập tấm phacollect transferdịch chuyển thu nhậpcollect transferdịch chuyển thu thậpmake a collect callgọi bên (được) gọi trả tiềnmake a collect callgọi cước bên (được) gọi trảthu (tiền, thuế...)thu hộ (tiền hối phiếu)charge collectphí do người nhận hàng trảcharge collectphí trả khi đến nơicollect bill of ladingvận đơn trả cước saucollect bills (to...)thu tiền hối phiếucollect cash (to...)thu tiền mặtcollect cheques (to...)lãnh tiền chi phiếucollect debts (to...)thu nợcollect freightvận phí sẽ thu (tại nơi đến)collect on deliverygiao hàng thu tiềncollect on deliverylãnh hóa ngân hàngcollect on deliverythu tiền khi giao hàngcollect parcelbưu kiện do người nhận trả tiềncollect rate shipmenthàng chở do bên mua trả cướccollect statistics (to...)sưu tập thống kêcollect taxes (to...)thu thuếcollect telegramđiện báo người nhận điện trả tiềnexpress collectcước thu khi hàng đếnfreight collectcước thu saufreight collectcước vận chuyển (do người nhận hàng) trả sau (khi hàng đến)freight collectvận phí nhờ thufreight collect at destinationvận đơn thu saufreight collect bill of lading. vận đơn cước thu sauprepaid collect B/Lvận đơn trả trước tiền cước o thu thập, gom góp, tập hợp

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): collection, collector, collect, collected, collective, collectively


*

*

*

n.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Lock Away Là Gì Trong Tiếng Việt? Lock Away Là Gì

a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England

v.

adj.

Xem thêm: Ac Dc Là Gì - Tìm Hiểu Về Nguồn Ac/Dc Cơ Bản Trong Điện Tử

adv.

make a telephone call or mail a package so that the recipient pays

call collect

send a package collect


English Synonym and Antonym Dictionary

collects|collected|collectingsyn.: accumulate assemble gather store upant.: scatter