CONCLUSION LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Conclusion là gì

*
*
*

conclusion
*

conclusion /kən"klu:ʤn/ danh từ sự chấm dứt, sự chấm dứt; phần cuối sự Kết luận, phần kết luận sự đưa ra quyết định, sự xử lý, sự hiệp thương, sự thu xếp sự ký kết (hiệp ước...)foregone conclusion một đưa ra quyết định trước lúc biết gần như nguyên tố đề xuất thiết định kiến công dụng hoàn toàn có thể dự đoán thù trước đượcin conclusion: nhằm kết luậnkhổng lồ try conclusions with: đọ mức độ với, đọ tài với
kết luậnat a conclusion: tóm lại gấp vãconclusion of a theorem: Tóm lại của một định lýjump at a conclusion: Kết luận vội vàng vãsự kết thúcgiải quyếtkết luậnký kết kếtconclusion of a contract: sự ký phối hợp đồngsự kết thúcconclusion of businessđạt thành giao dịch

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): conclusion, conclude, concluding, conclusive, inconclusive, conclusively


*

*Xem thêm: Đồng Tiền Ảo Bitcoin Là Gì? Được Sử Dụng Ở Đâu Và Làm Cách Nào Để Có

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

conclusion

Từ điển Collocation

conclusion noun

1 opinion reached after considering the facts

ADJ. correct | logical, reasonable, valid | inescapable, inevitable, obvious | erroneous, false, wrong | main | hasty

VERB + CONCLUSION arrive at, come lớn, draw, reach I can"t draw any conclusions from what she said. | jump to, leap to lớn We don"t want khổng lồ jump khổng lồ the wrong conclusion. Don"t go jumping khổng lồ conclusions before you know the facts. | lead lớn, point lớn It all points khổng lồ the conclusion that nobody toàn thân knew what was going on.

2 ending of sth

ADJ. satisfactory, successful | foregone The result of the match was a foregone conclusion. | hasty

VERB + CONCLUSION bring about, bring sth lớn The meeting was brought khổng lồ a hasty conclusion. | come khổng lồ

PREPhường. in ~ In conclusion, I would like to lớn thank you all for your hard work. > Special page at MEETING

Từ điển WordNet


n.

an intuitive assumption

jump to lớn a conclusion

a final settlement

the conclusion of a business deal

the conclusion of the peace treaty
Xem thêm: Uscis Là Gì ? Làm Gì Visa Gì Cũng Phải Biết Đến Sở Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ

English Synonym và Antonym Dictionary

conclusionsant.: beginning outphối start

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu