Công Ty Niêm Yết Là Gì

  -  

Niêm yết và không niêm yết là hai loại hình cơ bản của công ty. Trong khi tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu chính của cả hai, có nhiều điểm k

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Công ty được niêm yết và Công ty chưa niêm yết

Niêm yết và không niêm yết là hai loại hình cơ bản của công ty. Trong khi tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu chính của cả hai, có nhiều điểm khác biệt giữa các công ty niêm yết và chưa niêm yết tùy thuộc vào quy mô, cơ cấu và phương thức huy động vốn. Các sự khác biệt chính giữa công ty niêm yết và chưa niêm yết là quyền sở hữu của họ; công ty niêm yết thuộc sở hữu của nhiều cổ đông trong khi công ty chưa niêm yết thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân.

Bạn đang xem: Công ty niêm yết là gì

Công ty niêm yết là gì?

Công ty niêm yết là công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của nó có thể tự do giao dịch và nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu theo ý mình. Các nhà đầu tư đó trở thành cổ đông của công ty tương ứng khi mua cổ phần. Một công ty có thể được niêm yết trên Thị trường chính của sàn giao dịch chứng khoán (phù hợp với các công ty lớn hơn và lâu đời hơn) hoặc Thị trường đầu tư thay thế (phù hợp nhiều với các công ty tương đối mới). Tất cả các thị trường vốn đều có sàn giao dịch chứng khoán địa phương trong khi các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế quy mô lớn như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) giao dịch hàng triệu cổ phiếu hàng ngày.

Các quyết định của các công ty niêm yết được thực hiện bởi hội đồng quản trị do cổ đông bổ nhiệm, bao gồm cả giám đốc điều hành và không điều hành. Thành phần hội đồng quản trị thường được quy định và điều chỉnh bởi các yêu cầu quản trị công ty khác nhau. Các quyết định phải được thông báo cho các cổ đông một cách kịp thời và các nghị quyết của hội đồng quản trị phải được thông qua khi đưa ra các quyết định quan trọng nhất định. Cổ đông được hưởng hai hình thức hoàn vốn bằng cách đầu tư vào một công ty niêm yết. Họ đang,

Cổ tức

Đây là khoản tiền được công ty trả đều đặn cho các cổ đông từ lợi nhuận của công ty. Một số cổ đông thích tiền mặt để nhận cổ tức trong khi những cổ đông khác thích tái đầu tư số tiền mà họ được hưởng vào hoạt động kinh doanh được gọi là khái niệm tái đầu tư cổ tức.

Lãi vốn

Thu nhập từ vốn là lợi nhuận thu được từ luyenkimmau.com.vnệc bán một khoản đầu tư và những khoản lãi này phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

ví dụ: Nếu một nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu của một công ty với giá 10 đô la mỗi cổ phiếu (giá trị = 1000 đô la) vào năm 2016 và nếu giá cổ phiếu trong năm 2017 đã tăng lên 15 đô la mỗi cổ phiếu, giá trị vào năm 2017 là 1500 đô la; nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận 500 đô la nếu cổ phiếu được bán vào năm 2017.

Các công ty niêm yết phải tuân theo các quy tắc và quy định khác nhau và có các yêu cầu cụ thể để đáp ứng về luyenkimmau.com.vnệc lập báo cáo tài chính. Có các định dạng chuẩn hóa cho các báo cáo tài chính chính như báo cáo thu nhập, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. Hơn nữa, các báo cáo nói trên phải được chuẩn bị và trình bày theo các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP).

Một trong những đạo luật quản lý mang tính nguyên tắc được xây dựng liên quan đến các yêu cầu báo cáo và công bố thông tin của các công ty niêm yết là Đạo luật Sarbanes – Oxley năm 2002, được xây dựng để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư. Trong vài thập kỷ qua, các quy định như vậy tiếp tục nghiêm ngặt do các vụ bê bối kinh doanh lớn đã diễn ra như Enron (2001) và WorldCom (2002).

Sở giao dịch chứng khoán New York

Công ty chưa niêm yết là gì?

Các công ty chưa niêm yết là các công ty không được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán, do đó thuộc sở hữu tư nhân. Do chưa niêm yết nên họ không có cơ hội huy động tài chính thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thay vào đó, họ có thể phát hành cổ phiếu cho các bên được biết đến như gia đình và bạn bè để tăng vốn chủ sở hữu. Giao dịch cổ phiếu “qua quầy” trong đó các thông số kỹ thuật của giao dịch có thể được thực hiện theo yêu cầu của các bên liên quan (người mua và người bán); do đó, luyenkimmau.com.vnệc trao đổi các quyền kiểm soát được tìm thấy trong thị trường chứng khoán là tránh được. Các công ty chưa niêm yết kiểm soát tốt hơn hoạt động kinh doanh của họ.

Không bắt buộc một công ty phải được niêm yết để thành công. Không giống như các công ty niêm yết, yêu cầu báo cáo kết quả tài chính không phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt, do đó linh hoạt và ít phức tạp hơn.

*

Công ty sản xuất thiệp chúc mừng lớn nhất thế giới Hallmark (được thành lập vào năm 1910) vẫn thuộc sở hữu tư nhân.

Sự khác biệt giữa Công ty niêm yết và Công ty chưa niêm yết là gì?

Công ty được niêm yết so với Công ty chưa niêm yết

Công ty niêm yết là công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của nó có thể tự do giao dịch.Công ty chưa niêm yết là công ty không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm: Biểu Phí Dịch Vụ Vietinbank Ipay Là Gì? Cần Chú Ý Những Gì Khi Đăng Ký

Quyền sở hữu
Công ty niêm yết thuộc sở hữu của nhiều cổ đông.Các công ty chưa niêm yết thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân như người sáng lập, gia đình và bạn bè của người sáng lập.
Tính thanh khoản của cổ phiếu
Cổ phiếu có tính thanh khoản cao vì có sẵn thị trường.Cổ phiếu không có sẵn thị trường; do đó chúng không có tính thanh khoản.
Định giá
Giá trị của công ty có thể dễ dàng tính toán được vì giá trị thị trường có thể dễ dàng tính được.Do không có giá thị trường, luyenkimmau.com.vnệc định giá công ty thường không rõ ràng và đôi khi giá trị thị trường của một công ty được niêm yết ủy quyền nên được sử dụng để đạt được giá trị thị trường phù hợp.
Yêu cầu quy định
Các công ty niêm yết có các yêu cầu quản lý phức tạp và nghiêm ngặt.Các công ty chưa niêm yết có ít yêu cầu quản lý phức tạp và nghiêm ngặt hơn so với các công ty niêm yết.

Danh sách tham khảo:

Khuyến nghị về quản trị công ty cho các công ty niêm yết. N.p: phòng thương mại trung tâm của Phần Lan, tháng 12 năm 2003.

Di Stefano, Theadore D. “Thất bại của WorldCom: Tại sao nó lại xảy ra?” WorldCom’s Failure: Tại sao nó lại xảy ra? | Kinh doanh | Thời báo thương mại điện tử. N.p., ngày 19 tháng 8 năm 2005. Web. Ngày 27 tháng 1 năm 2017.

“FAF, Tổ chức Kế toán Tài chính.”Công ty đại chúng. N.p., n.d. Web. Ngày 27 tháng 1 năm 2017.

Silverstein, Ken. Enron, Đạo đức và Giá trị Doanh nghiệp Ngày nay. Ngày 14 tháng 5 năm 2013. Web. Ngày 27 tháng 1 năm 2017.

Xem thêm: Báo Vn Ngày Nay Trên App Store, ‎Vn Ngày Nay Trên App Store

Schaefer, Steve. “Sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới - trang 1.”Forbes. Tạp chí Forbes, ngày 19 tháng 8 năm 2011. Web. Ngày 27 tháng 1 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

“NYSE” của Keluyenkimmau.com.vnn Hutchinson - Flickr (CC BY 2.0) qua Commons Wikimedia

“Biểu trưng đánh dấu” Bằng Thẻ đánh dấu; vương miện do Andrew Szoeke thiết kế - Truy xuất từ ​​<2> (Public Domain) qua Commons Wikimedia