Contempt là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
contempt contemptdanh tự (contempt for sometoàn thân / something) sự coi khinh; sự coi thường; sự khinh rẻ; sự khinch miệt khổng lồ feel contempt for something khinh thường vật gì lớn show contempt for someone tỏ vẻ khinch tốt ai lớn treat someone with contempt đối xử ai một phương pháp khinc miệt; coi không ra gì lớn hold sometoàn thân in contempt coi khinh ai to incur someone"s contempt bị ai khinc phải chăng lớn fall inlớn contempt bị khinch phải chăng, bị khinch miệt to lớn bring someone into lớn contempt tạo cho ai bị khinc miệt beneath contempt trọn vẹn đáng khinch (contempt of / for something) sự mặc kệ (nguyên tắc, nguy nan...) he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên mặc kệ gian nguy contempt of court sự không tuân lệnh toà; sự xúc phạm quan toà familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) ngay gần cvào hùa Call bụt bởi anh; thân vượt hoá nhờn
*
/kən"tempt/ danh tự sự coi khinch, sự khinh thường, sự bỉ, sự khinh thấp, sự khinch miệt he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên phía đằng trước coi thường cả nguy hại khổng lồ have a contempt for something coi thường cái gì khổng lồ show contempt for someone tỏ vẻ khinc rẻ ai to lớn treat someone with contempt đối xử ai một cách khinch miệt; coi ko ra gì to hold sometoàn thân in contempt coi khinch ai to incur someone"s contempt bị ai khinch tốt to fall inkhổng lồ contempt bị khinch rẻ, bị khinch miệt to bring someone into contempt khiến cho ai bị khinc miệt (pháp lý) sự xúc phạm; sự không tuân lệnh (thẩm phán, toà án) contempt of court sự không tuân lệnh toà; sự xúc phạm thẩm phán !familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) thân quá hoá nhờn
*