Content Delivery Network Là Gì

  -  
CDoanh Nghiệp là gì?

CDN – Content delivery Network là màng lưới bao gồm nhiều Server được thực hiện trên các Data center không giống nhau. Mục tiêu của CDoanh Nghiệp là phục vụ User cùng với tính chuẩn bị sẵn sàng với ổn định cao. Ngày ni, CDN được dùng làm phân pân hận ngôn từ cực kỳ thịnh hành, với nhiều các loại câu chữ không giống nhau, bao gồm Web (chữ, hình ảnh cùng script), những đối tượng người dùng rất có thể download được (Media tệp tin, software, tài liệu), Ứng dụng, live-stream media, và cả social.CDN rõ ràng là xương sinh sống của trái đất mạng internet trong Việc luân chuyển ngôn từ. Cho mặc dù họ tất cả nghe biết sự tồn tại của nó hay không, chúng ta vẫn vẫn cửa hàng cùng với CDN từng sản phẩm ngày: Khi đã buôn bán online, lướt web đọc báo, coi Youtube, giỏi thậm chí còn là phát âm post này