Corn Là Gì

  -  
a tall plant grown in many parts of the world for its yellow seeds, which are eaten as food, made into flour, or fed khổng lồ animals:


Bạn đang xem: Corn là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú luyenkimmau.com.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


a tall plant grown for its whole yellow or White seeds which are eaten cooked, made into flour, or fed lớn animals:
*

*

*

*Xem thêm: Windows Embedded Là Gì, Bảng So Sánh Các Phiên Bản Windows Với Embedded

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Project Leader Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message