DĐƯỜNG TRUNG BÌNH

  -  
*

+ (Delta ABC) tất cả (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) yêu cầu (DE) là đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ Nếu (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Dđường trung bình

Đường vừa phải của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) bao gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) phải (EF) là mặt đường mức độ vừa phải của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng tân oán thường xuyên gặp

Dạng 1: Chứng minh các hệ thức về cạnh và góc. Tính các cạnh với góc.

Phương thơm pháp:

Sử dụng đặc điểm đường trung bình của tam giác và hình thang.


+ Đường vừa phải của tam giác thì tuy vậy tuy nhiên với cạnh máy cha cùng bằng nửa cạnh ấy.

+ Đường trung bình của hình thang thì tuy vậy song cùng với nhị đáy cùng bằng nửa tổng hai lòng.

+ Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác với tuy nhiên tuy nhiên với cạnh sản phẩm nhì thì trải qua trung điểm cạnh trang bị tía.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Iatrogenic Là Gì, Iatrogenic Là Gì, Nghĩa Của Từ Iatrogenic

+ Đường trực tiếp đi qua trung điểm một bên cạnh của hình thang và song tuy vậy cùng với nhị lòng thì trải qua trung điểm ở kề bên vật dụng nhì.

Dạng 2: Chứng minc một cạnh là con đường vừa đủ của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng có mang mặt đường vừa phải của tam giác cùng hình thang.

+ Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem thêm: Sự Trao Đổi Tiếng Anh Là Gì, Trao Đổi Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì kề bên của hình thang.


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP.. NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 1: Phxay nhân 1-1 thức cùng với nhiều thức, đa thức cùng với đa thức
Bài 2: Những hằng đẳng thức lưu niệm
Bài 3: Các hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
Bài 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách cần sử dụng hằng đẳng thức
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức team hạng tử
Bài 7: Phối hận phù hợp những cách thức so sánh nhiều thức thành nhân tử
Bài 8: Chia solo thức đến solo thức
Bài 9: Chia đa thức một trở nên vẫn sắp xếp
Bài 10: Ôn tập cmùi hương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Rút ít gọn gàng phân thức đại số
Bài 3: Qui đồng chủng loại thức nhiều phân thức
Bài 4: Cộng, trừ các phân thức
Bài 5: Nhân, chia những phân thức hữu tỉ
Bài 6: Biến đổi các phân thức hữu tỉ
Bài 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Mlàm việc đầu về pmùi hương trình
Bài 2: Pmùi hương trình số 1 một ẩn cùng biện pháp giải
Bài 3: Phương thơm trình tích
Bài 4: Phương thơm trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu
Bài 5: Giải bài bác toán thù bằng cách lập phương trình
Bài 6: Ôn tập cmùi hương 3: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Liên hệ thân thiết bị tự cùng phép cùng
Bài 2: Liên hệ giữa thiết bị từ bỏ cùng phép nhân
Bài 3: Bất phương thơm trình hàng đầu một ẩn
Bài 4: Phương thơm trình đựng lốt cực hiếm hoàn hảo
Bài 5: Ôn tập chương 4: Bất phương thơm trình số 1 một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Đường vừa đủ của tam giác, hình thang
Bài 4: Đối xứng trục
Bài 5: Hình bình hành
Bài 6: Đối xứng trọng tâm
Bài 7: Hình chữ nhật
Bài 8: Hình thoi
Bài 9: Hình vuông
Bài 10: Ôn tập chương thơm 5: Tứ đọng giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1: Đa giác, đa giác đều
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
Bài 3: Diện tích hình thang, diện tích S hình thoi
Bài 4: Ôn tập chương thơm 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí hòn đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài 2: Tính chất con đường phân giác của tam giác
Bài 3: Hai tam giác đồng dạng
Bài 4: Trường thích hợp đồng dạng đầu tiên
Bài 5: Trường đúng theo đồng dạng thiết bị nhị
Bài 6: Trường hòa hợp đồng dạng vật dụng ba
Bài 7: Các ngôi trường phù hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 8: Ôn tập chương thơm 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓPhường. ĐỀU
Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 2: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 3: Hình lăng trụ đứng
Bài 4: Hình chóp hầu như, hình chóp cụt đều
Bài 5: Ôn tập chương thơm 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
*

*

Học toán trực con đường, tìm kiếm tài liệu tân oán và share kỹ năng và kiến thức tân oán học tập.