Discipline nghĩa là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
discipline
*
discipline<"disiplin>danh từ bỏ sự tập luyện về tinh thần và tính cách để tạo ra sự tự chủ hoặc sự phục tùng; kỷ lý lẽ school discipline kỷ cách thức nhà ngôi trường monastic discipline kỷ luật tu viện to lớn keep under strict discipline bắt theo kỷ cách thức nghiêm ngặt a breach of discipline sự phạm kỷ luật pháp strict discipline is imposed on army recruits kỷ pháp luật nghiêm được áp để với những tân binh the soldiers showed perfect discipline under fire các binh sĩ tỏ ra bao gồm kỷ luật hoàn hảo nhất dưới lửa đạn the children are happy at the school, but they lack discipline nghỉ ngơi trường, bọn trẻ hầu như vui vẻ, nhưng bọn chúng thiếu kỷ luật phương pháp rèn luyện yoga is a good discipline for learning khổng lồ relax yoga là một cách thức tốt để học cách thư giãn đầy đủ quy tắc được định ra cho giải pháp ứng xử sự thi hành kỷ chế độ the teacher"s cruel discipline sự thực hành kỷ luật gian ác của cô giáo ngành con kiến thức; môn học tập scientific disciplines những môn công nghệ ngoại cồn từ tập luyện (ai/cái gì) thành biết tuân lệnh, tự chủ, khéo léo... A well/badly disciplined orchestra/football team một ban nhạc/đội bóng tất cả kỷ quy định chặt chẽ/lỏng lẻo parents have to discipline their children phụ huynh yêu cầu rèn luyện con trẻ mình vào kỷ cơ chế you must discipline yourself khổng lồ finish your work on time anh buộc phải tự khép mình vào kỷ lao lý để trả thành các bước đúng thời hạn thực hiện kỷ luật đối với ai the teacher disciplined the class by giving them extra homework thầy giáo thi hành kỷ biện pháp cả lớp bằng cách ra thêm bài xích tập có tác dụng ở nhà
*
/"disiplin/ danh từ bỏ kỷ phương tiện to keep under strict discipline bắt theo kỷ mức sử dụng nghiêm ngặt a breach of discipline sự phạm kỷ pháp luật sự rèn luyện phán đoán nhục hình; sự trừng phân phát (tôn giáo) sự hành xác (để tỏ sự ăn uống năn) (từ cổ,nghĩa cổ), quân sự luyện tập (từ cổ,nghĩa cổ) môn học tập ngoại đụng từ khép vào kỷ luật, đưa vào kỷ vẻ ngoài rèn luyện trừng phạt, tiến công đập
*