Evangelical là gì

  -  
belonging to one of the Protestant Churches or Christian groups that believes that the teaching of the Bible và persuading other people khổng lồ join them is extremely important:


Bạn đang xem: Evangelical là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ luyenkimmau.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


Why is it that people who"ve sầu given up smoking become so evangelical & intolerant of other smokers?
someone who belongs lớn one of the Protestant Churches or Christian groups that believes that the teaching of the Bible và persuading other people to lớn join them is extremely important:
according lớn the teachings of the Christian religion & gospels, or relating to Christian groups that believe in the importance of the Bible, acceptance of God, & salvation
Hz. İsa"ya itikât ve sầu İncil"in çalışılmasının dini törenlerden daha önemli olduğumãng cầu inanan Evangecác mục Hıristiyanların inancını benimseyen…
*

*

*Xem thêm: Mã Otp Là Gì ? Làm Sao Để Có Mã Otp? Mã Otp Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Khái Niệm Cơ Bản Về Mft Là Gì ? Tìm Hiều Thông Tin Mft Coin Từ A

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message