Fired là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự luyenkimmau.com.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Fired là gì

gas-fired/oil-fired/coal-fired The company is to take electricity from a new coal-fired power plant being built on one of its sites.
*

a town or đô thị that tries lớn encourage a good environment, for example by providing a lot of parks & using food that is grown in the local area

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Cholestatic Là Gì ? Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị Như Thế Nào?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Compound Annual Growth Rate Là Gì, Cagr Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Trong Kinh Doanh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語