FOREX Ở VIỆT NAM

  -  
Hiện nay tôi thấy Forex đã vào thị trường Việt Nam và có rất nhiều người chọn đầu tư Forex để làm khoản thu nhập thụ động. Tôi muốn hỏi, đầu tư Forex tại Việt Nam có được pháp luật cho phép không? Tôi hiện đang là công chức nhà nước có được đầu tư Forex không?
*
Nội dung chính

Đầu tư Forex có phải là đầu tư ngoại hối không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối 2005 về ngoại hối như sau:

"Điều 4. Giải thích từ ngữTrong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Ngoại hối bao gồm:a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);b) Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;c) Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;d) Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;đ) Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế."

Theo đó, tuy quy định pháp luật không đề cập cụ thể Forex là ngoại hối nhưng bản thân Forex là từ viết tắt của Foreign Exchange, tức là trao đổi tiền tệ quốc tế. Do đó, đầu tư Forex có thể xem là một hình thức đầu tư ngoại hối.

Bạn đang xem: Forex ở việt nam

Đầu tư Forex tại Việt Nam có được pháp luật cho phép không? Công chức nhà nước có được đầu tư Forex không?

Đầu tư Forex ở Việt Nam có được pháp luật cho phép không?

Theo quy định tại Điều 36 Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối 2013) về nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau:

“Điều 36. Nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác."

Như vậy, nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng và các tổ chức khác kinh doanh, cung ứng dịch vụ đầu tư Forex được ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản thì tổ chức đó được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ đầu tư Forex. Lúc này, cá nhân tham gia đầu tư Forex tại các tổ chức này thì không vi phạm pháp luật.

Công chức nhà nước có được đầu tư Forex không?

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 70/2014/NĐ-CP về thị trường ngoại tệ của Việt Nam như sau:

"Điều 14. Thị trường ngoại tệ của Việt Nam1. Thị trường ngoại tệ là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại ngoại tệ. Đối tượng tham gia thị trường ngoại tệ bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng được phép và khách hàng là người cư trú, người không cư trú tại Việt Nam.

Xem thêm: Jailbreak Là Gì ? Và Những Điều Mà Bạn Cần Biết ! Đừng Dại Gì Jailbreak Iphone Vào Lúc Này!

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định điều kiện, phương thức, các loại hình nghiệp vụ giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ.2. Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng là thị trường cho các giao dịch giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các tổ chức tín dụng được phép và giữa các tổ chức tín dụng được phép với nhau. Các thành viên tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thực hiện mua bán ngoại tệ theo các phương thức, loại hình nghiệp vụ giao dịch trên cơ sở các thỏa thuận, cam kết giữa các bên theo thông lệ quốc tế và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam."

Theo đó, khách hàng là người cư trú, người không cư trú tại Việt Nam được phép tham gia vào thị trường đầu tư Forex.

Xem thêm: Công Nghệ Cad/ Cam Là Gì ? Công Nghệ Cad/Cam/Cnc Là Gì

Ngoài ra, theo quy định tại Mục 4 Luật Cán bộ Công chức 2008 về những việc cán bộ, công chức không được làm cũng không có quy định nào nghiêm cấm công chức đầu tư ngoại hối, cụ thể như sau:

Như vậy, công chức nhà nước vẫn có thể đầu tư Forex tại Việt Nam.