Giám đốc công an tiếng anh là gì

  -  

Tên cơ quan đơn vị nước hay tổ chức cơ cấu ban ngành công ty nước bởi giờ đồng hồ Anh cũng say đắm nhiều biên dịch quan tâm, suôn sẻ trải qua Phú lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG giải pháp tên giờ đồng hồ Anh của những cơ quan ban ngành đoàn thể của đất nước hình chữ S, để thống duy nhất vấn đề sử dụng giờ đồng hồ Anh thân những cơ sở ssống cùng nhau. Chúng ta thuộc khám phá.

Phụ lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thực hiện khí cụ công chứng

*
Bạn đang xem: Giám đốc công an tiếng anh là gì

Tóm tắt nội dung

Tên quốc hiệu, tên phòng ban, chuyên dụng cho lãnh đạo, công chứng bởi giờ đồng hồ Anh1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước giờ Anh là gì?2. Tên của nhà nước, những Bộ, cơ sở ngang bộ3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc Chính phủ4. Chức danh Thủ tướng mạo, Phó Thủ tướng mạo Chính phủ, những Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ5. Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước với chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Tên tầm thường của các đơn vị chức năng nằm trong Bộ, phòng ban ngang bộ7. Chức danh từ cấp Thđọng trưởng với tương đương mang lại Chuyên viên những Sở, cơ sở ngang Bộ8. Chức danh của Lãnh đạo những Cơ quan nằm trong Chính phủ9. Tên của các đơn vị cùng chức danh Lãnh đạo của các đơn vị chức năng cấp cho tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thị trấn, tỉnh giấc, quận, huyện, xóm cùng những đơn vị chức năng trực thuộc11. Chức danh chỉ huy, cán bộ công chức cơ quan ban ngành địa phương thơm những cấp

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ sở, chuyên dụng cho chỉ huy, công bệnh bởi tiếng Anh

Phú lục phát hành tất nhiên Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, thương hiệu những phòng ban, đơn vị chức năng với chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức vào hệ thống hành chủ yếu bên nước thanh lịch tiếng Anh để thanh toán giao dịch đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước giờ Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (giả dụ có)
Nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta giờ Anh là gì?

Nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam

Nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa đất nước hình chữ S giờ đồng hồ Anh là Sociacác mục Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa toàn nước giờ Anh là President of the Sociadanh mục Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa toàn nước giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt NamPhó Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa đất nước hình chữ S tiếng Anh là Vice President of the Sociacác mục Republic of Viet Nam

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ sở ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu như có)
nhà nước nước Cộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Sociadanh sách Republic of Viet NamGOV
Sở Quốc phòng giờ Anh là gì?Sở Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Sở Công an giờ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an giờ Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ Ngoại giao giờ Anh là gì?Sở Ngoại giaoBộ Ngoại giao giờ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ Tư pháp giờ Anh là gì?Bộ Tư phápSở Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài thiết yếu giờ Anh là gì?Bộ Tài chínhSở Tài chính giờ đồng hồ Anh là Ministry of FinanceMOF
Sở Công Thương thơm tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ Công Tmùi hương tiếng Anh là Ministry of Industry và TradeMOIT
Bộ Lao động – Tmùi hương binch với Xã hội giờ Anh là gì?Bộ Lao rượu cồn – Thương thơm binh cùng Xã hộiSở Lao hễ – Thương binc cùng Xã hội giờ Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Sở Giao thông vận tải giờ Anh là gì?Sở Giao thông vận tảiSở Giao thông vận tải đường bộ giờ đồng hồ Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ Thông tin với Truyền thông tiếng Anh là gì?Sở Thông tin cùng Truyền thôngBộ tin tức và Truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information & CommunicationsMIC
Bộ Giáo dục cùng Đào chế tác tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo ra giờ Anh là Ministry of Education & TrainingMOET
Bộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và Phát triển nông buôn bản giờ Anh là Ministry of Agriculture và Rural DevelopmentMARD
Bộ Kế hoạch và Đầu tứ giờ Anh là gì?Sở Kế hoạch với Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tứ giờ đồng hồ Anh là Ministry of Planning và InvestmentMPI
Sở Nội vụ giờ Anh là gì?Sở Nội vụBộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Ministry of trang chủ AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ Anh là gì?Bộ Y tếSở Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ Khoa học tập cùng Công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ Khoa học tập với Công nghệBộ Khoa học với Công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Sở Văn hóa, Thể thao với Du kế hoạch giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Văn uống hóa, Thể thao với Du lịchBộ Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du kế hoạch giờ Anh là Ministry of Culture, Sports and TourismMOCST
Bộ Tài nguim với Môi trường giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Tài ngulặng cùng Môi trườngBộ Tài nguim với Môi ngôi trường giờ Anh là Ministry of Natural Resources & EnvironmentMONRE
Tkhô giòn tra nhà nước giờ Anh là gì?Tkhô hanh tra Chính phủTkhô cứng tra nhà nước giờ Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng Nhà nước nước ta giờ đồng hồ Anh là gì?Ngân hàng Nhà nước Việt NamNgân mặt hàng Nhà nước nước ta tiếng Anh là The State Bank of Viet NamSBV
Ủy ban Dân tộc giờ Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban Dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn uống chống nhà nước giờ Anh là gì?Văn uống phòng Chính phủVăn uống phòng nhà nước tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ “Viet Nam” giờ Anh chuyển lịch sự tính trường đoản cú là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch sang giờ đồng hồ Anh là “Vietnamese”

– Ssống hữu bí quyết của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của các Cơ quan trực thuộc Chính phủ

Tên giờ ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu như có)
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch TP HCM giờ đồng hồ Anh là gì:

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Sài Gòn tiếng Anh là Ho Chi Minch Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm xã hội đất nước hình chữ S tiếng Anh là gì?Bảo hiểm xã hội Việt NamBảo hiểm xóm hội đất nước hình chữ S tiếng Anh là gì Viet Nam Social SecurityVSI
Thông tấn làng toàn quốc tiếng Anh là gì?Thông tấn làng Việt NamThông tấn buôn bản đất nước hình chữ S giờ đồng hồ Anh là Viet Nam News AgencyVNA
Đài Tiếng nói toàn nước giờ đồng hồ Anh là gì?Đài Tiếng nói Việt NamĐài Tiếng nói toàn quốc giờ Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình Việt Nam giờ đồng hồ Anh là gì?Đài Truyền hình Việt NamĐài Truyền hình cả nước giờ đồng hồ Anh là Viet Nam TelevisionVTV
Học viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia HCM tiếng Anh là gì?Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Hồ Chí MinhHọc viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Sài Gòn giờ Anh là Ho Chi Minch National Academy of Politics and Public AdministrationHCMA
Viện Khoa học và Công nghệ nước ta giờ đồng hồ Anh là gì?Viện Khoa học tập cùng Công nghệ Việt NamViện Khoa học tập với Công nghệ VN tiếng Anh là Viet Nam Academy of Science and TechnologyVAST
Viện Khoa học Xã hội toàn nước giờ Anh là gì?Viện Khoa học Xã hội Việt NamViện Khoa học Xã hội cả nước giờ đồng hồ Anh là Viet Nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng mạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Thủ tướng nhà nước nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa toàn quốc giờ đồng hồ Anh là gì?Thủ tướng mạo Chính phủ nước Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamThủ tướng mạo Chính phủ nước Cộng hòa làng hội nhà nghĩa toàn nước giờ Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng tá Thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng mạo Thường trựcPhó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng mạo giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ đồng hồ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng Sở Quốc chống giờ Anh là gì?Sở trưởng Sở Quốc phòngSở trưởng Sở Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng Bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công anBộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Sở trưởng Sở Ngoại giao giờ Anh là gì?Sở trưởng Sở Ngoại giaoSở trưởng Sở Ngoại giao giờ Anh là Minister of Foreign Affairs
Sở trưởng Sở Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Sở Tư phápSở trưởng Sở Tư pháp giờ Anh là Minister of Justice
Sở trưởng Bộ Tài chính giờ đồng hồ Anh là gì?Sở trưởng Sở Tài chínhSở trưởng Bộ Tài thiết yếu tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng Bộ Công Tmùi hương giờ Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công ThươngBộ trưởng Bộ Công Thương giờ Anh là Minister of Industry & Trade
Bộ trưởng Sở Lao cồn – Tmùi hương binch và Xã hội giờ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Lao động – Thương binch và Xã hộiBộ trưởng Bộ Lao đụng – Tmùi hương binh và Xã hội giờ đồng hồ Anh là Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ giờ đồng hồ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Giao thông vận tảiBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ giờ Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng Bộ Xây dựng giờ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Xây dựngSở trưởng Sở Xây dựng giờ Anh là Minister of Construction
Sở trưởng Bộ tin tức với Truyền thông giờ đồng hồ Anh là gì?Sở trưởng Bộ tin tức với Truyền thôngSở trưởng Sở Thông tin với Truyền thông giờ Anh là Minister of Information và Communications
Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào sản xuất tiếng Anh là Minister of Education và Training
Bộ trưởng Sở Nông nghiệp với Phát triển nông làng tiếng Anh là gì?Sở trưởng Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông thônSở trưởng Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông làng giờ Anh là Minister of Agriculture & Rural Development
Sở trưởng Sở Kế hoạch cùng Đầu bốn tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tưBộ trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư giờ đồng hồ Anh là Minister of Planning và Investment
Bộ trưởng Sở Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Nội vụSở trưởng Sở Nội vụ tiếng Anh là Minister of trang chủ Affairs
Sở trưởng Bộ Y tế giờ Anh là gì?Sở trưởng Bộ Y tếBộ trưởng Sở Y tế giờ đồng hồ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng Sở Khoa học tập và Công nghệ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Khoa học tập với Công nghệSở trưởng Sở Khoa học tập với Công nghệ giờ Anh là Minister of Science & Technology
Sở trưởng Bộ Vnạp năng lượng hóa, Thể thao cùng Du kế hoạch tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Sở Văn uống hóa, Thể thao và Du lịchSở trưởng Bộ Văn uống hóa, Thể thao với Du lịch giờ Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng Sở Tài nguyên ổn và Môi trường giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài ngulặng và Môi trườngBộ trưởng Sở Tài ngulặng cùng Môi ngôi trường giờ Anh là Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Tkhô cứng tra nhà nước tiếng Anh là gì?Tổng Tkhô nóng tra Chính phủTổng Thanh tra nhà nước giờ Anh là Inspector-General
Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam giờ đồng hồ Anh là gì?Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt NamThống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước VN tiếng Anh là Governor of the State Bank of Viet Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcSở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giờ Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống nhà nước giờ Anh là gì?Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn uống chống Chính phủBộ trưởng, Chủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng nhà nước tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn chống Chủ tịch nước với chức vụ Lãnh đạo Văn uống phòng

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Văn uống chống Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nướcVăn chống Chủ tịch nước tiếng Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Chủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn uống phòng Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nướcPhó Chủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý Chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Trợ lý Chủ tịch nướcTrợ lý Chủ tịch nước tiếng Anh là Assistant khổng lồ the President

6.

Xem thêm: Co., Ltd Là Gì - Fyi, Inc, Jsc, Co


Xem thêm: Những Cách Đầu Tư Hiệu Quả, 6 Hình Thức Đầu Tư Tài Chính Hiệu Quả (Làm Giàu)


Tên phổ biến của những đơn vị chức năng thuộc Sở, ban ngành ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Văn phòng Sở tiếng Anh là gì?Vnạp năng lượng chống BộVnạp năng lượng chống Sở tiếng Anh là Ministry Office
Tkhô cứng tra Bộ giờ Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra Bộ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng cục tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên giờ Anh là Directorate
Ủy ban giờ Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ đồng hồ Anh là Committee/Commission
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?CụcCục giờ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Học việnHọc viện giờ Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?ViệnViện tiếng Anh là Institute
Trung trọng tâm giờ Anh là gì?Trung tâmTrung trọng điểm giờ Anh là Centre
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Vụ Tổ chức Cán cỗ giờ Anh là gì?Vụ Tổ chức Cán bộVụ Tổ chức Cán cỗ giờ Anh là Department of Personnel và Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ Hợp tác quốc tếVụ Hợp tác thế giới giờ đồng hồ Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ bỏ cung cấp Thứ trưởng và tương đương mang lại Chuyên ổn viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Thđọng trưởng Thường trực giờ Anh là gì?Thứ đọng trưởng Thường trựcThứ đọng trưởng Thường trực giờ Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Thứ đọng trưởngThứ đọng trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Minister
Tổng Cục trưởng tiếng Anh là gì?Tổng Cục trưởngTổng Cục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng Cục trưởng giờ Anh là gì?Phó Tổng Cục trưởngPhó Tổng Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Thường trựcPhó Chủ nhiệm Thường trực giờ đồng hồ Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệmPhó Chủ nhiệm giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Bộ trưởng giờ Anh là gì?Trợ lý Sở trưởngTrợ lý Sở trưởng giờ Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Ủy banPhó Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn uống phòng Bộ giờ Anh là gì?Chánh Văn uống chống BộChánh Văn uống phòng Bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn uống chống Sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòng BộPhó Chánh Vnạp năng lượng phòng Bộ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó Cục trưởng giờ Anh là gì?Phó Cục trưởngPhó Cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Giám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Giám đốc Học việnGiám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là President of Academy
Phó Giám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc Học việnPhó Giám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ đồng hồ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung vai trung phong giờ Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung chổ chính giữa giờ đồng hồ Anh là Director of Centre
phó tổng giám đốc Trung trọng điểm giờ Anh là gì?phó tổng giám đốc Trung tâmPhó giám đốc Trung trọng điểm giờ Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống giờ đồng hồ Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng giờ Anh là gì?Chuyên ổn viên cao cấpChuim viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên thiết yếu giờ Anh là gì?Chuyên ổn viên chínhChuim viên chính giờ đồng hồ Anh là Principal Official
Chulặng viên tiếng Anh là gì?Chuim viênChulặng viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh khô tra viên thời thượng tiêng Anh là gì?Thanh hao tra viên cao cấpTkhô giòn tra viên cao cấp giờ Anh là Senior Inspector
Thanh hao tra viên thiết yếu giờ Anh là gì?Tkhô hanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm giờ đồng hồ Anh là Principal Inspector
Tkhô hanh tra viên giờ đồng hồ Anh là gì?Thanh khô tra viênThanh khô tra viên tiếng Anh là Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo những Cơ quan lại nằm trong Chính phủ

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM giờ đồng hồ Anh là Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Ho Chi Minch Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội đất nước hình chữ S giờ Anh là gì?Tổng Giám đốc Bảo hiểm xóm hội Việt NamTổng Giám đốc Bảo hiểm thôn hội toàn quốc giờ Anh là General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm làng mạc hội VN giờ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xóm hội Việt NamPhó Tổng Giám đốc Bảo hiểm thôn hội toàn quốc tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn buôn bản cả nước giờ Anh là gì?Tổng Giám đốc Thông tấn thôn Việt NamTổng Giám đốc Thông tấn xóm cả nước giờ đồng hồ Anh là General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã cả nước giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Thông tấn làng mạc Việt NamPhó Tổng Giám đốc Thông tấn buôn bản toàn nước giờ Anh là Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói toàn nước giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamTổng Giám đốc Đài Tiếng nói toàn quốc giờ Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói toàn quốc giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamPhó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình đất nước hình chữ S tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamTổng Giám đốc Đài Truyền hình cả nước giờ đồng hồ Anh là General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình toàn nước giờ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamPhó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Sài Gòn tiếng Anh là gì?

Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí Minh

Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia HCM giờ Anh là President of Ho Chi Minch National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia TP HCM giờ Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Hồ Chí MinhPhó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia Sài Gòn giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamChủ tịch Viện Khoa học với Công nghệ cả nước giờ Anh là President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ toàn quốc tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập cùng Công nghệ Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ đất nước hình chữ S giờ Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội toàn nước giờ Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt NamChủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội nước ta giờ Anh là President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội cả nước giờ đồng hồ Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cung cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Vnạp năng lượng chống tiếng Anh là gì?Vnạp năng lượng phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh Vnạp năng lượng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Chánh Văn uống phòngChánh Văn uống phòng tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh Văn uống phòng giờ Anh là gì?Phó Chánh Văn uống phòngPhó Chánh Vnạp năng lượng chống giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

Cục giờ Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director
Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Cục trưởngPhó Cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Trưởng Ban tiếng Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ đồng hồ Anh là Head
Phó Trưởng Ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó Trưởng Ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chi cụcChi cục giờ Anh là Branch
Chi viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Chi cục trưởngChi viên trưởng tiếng Anh là Manager
Chi viên phó giờ đồng hồ Anh là gì?Chi cục phóChi cục phó giờ Anh là Deputy Manager
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng giờ Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng giờ Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng giờ Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên TPhường. hà Nội, tỉnh thành, tỉnh, quận, thị xã, xã cùng những đơn vị chức năng trực thuộc

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Thủ đô thủ đô giờ Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô giờ Anh là Hà Nội Thủ Đô Capital
Thành phố giờ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho Chi Minch City

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

Tỉnh tiếng Anh là Province

Ví dụ: Ha Nam Province

Quận, Huyện giờ đồng hồ Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận Ba Đình

Quận, Huyện giờ Anh là District

Ví dụ: Ba Dinch District

Xã giờ đồng hồ Anh là gì?Xã

Ví dụ: Xã Quang Trung

Xã giờ đồng hồ Anh là Commune

Ví dụ: Quang Trung Commune

Phường giờ đồng hồ Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (những cấp từ thành thị trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy ban quần chúng. # (những cung cấp từ đô thị trực nằm trong Trung ương, tỉnh đến thôn, phường)Ủy ban dân chúng (những cấp cho tự thành thị trực ở trong Trung ương, tỉnh mang lại làng, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn– UBND thị xã Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho Chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– Ủy Ban Nhân Dân xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là gì?UBND thôn Mễ Trì– UBND xóm Mễ Trì giờ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền giờ Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– UBND phường Tràng Tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn uống chống giờ đồng hồ Anh là gì?

Văn phòng

Văn chống tiếng Anh là Office
Ssinh hoạt giờ đồng hồ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Snghỉ ngơi Ngoại vụ Hà Nội

Ssống giờ đồng hồ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Phòng (trực thuộc UBND) giờ đồng hồ Anh là gì?Phòng (trực ở trong UBND)Phòng (trực thuộc UBND) giờ Anh là Committee Division
Thị buôn bản, Thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị thôn Sầm SơnThị xã, Thị trấn giờ Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức cơ quan ban ngành địa phương thơm các cấp

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị thành Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành thị Sài Gòn tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị thành Hồ Chí Minh– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minch City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc Hà Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc Hà Nam– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc Hà Nam giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh thành Huế giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị thành Huế– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị thành Huế giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị xã Đông Anh– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị trấn Đông Anh giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng làng mạc Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng buôn bản Đình Bảng– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # buôn bản Đình Bảng giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền– Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân giờ Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng giờ đồng hồ Anh là Member of the People’s Committee
Giám đốc Ssinh hoạt giờ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Snghỉ ngơi giờ Anh là Director of Department
Phó Giám đốc Slàm việc giờ Anh là gì?Phó Giám đốc SởPhó Giám đốc Sngơi nghỉ tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh Văn uống chống tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh Văn uống phòng giờ đồng hồ Anh là Chief of Office
Phó Chánh Văn uống phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn uống phòngPhó Chánh Văn phòng giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief of Office
Chánh Tkhô hanh tra giờ Anh là gì?Chánh Tkhô cứng traChánh Tkhô cứng tra giờ Anh là Chief Inspector
Phó Chánh Tkhô giòn tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh khô traPhó Chánh Tkhô cứng tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống giờ Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng giờ đồng hồ Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuim viên cao cấp tiếng Anh là Senior Official
Chuim viên chính tiếng Anh là gì?Chulặng viên chínhChuyên viên chủ yếu giờ Anh là Principal Official
Chuyên ổn viên giờ Anh là gì?Chulặng viênChuim viên tiếng Anh là: Official
vì thế, văn uống bạn dạng này cũng thỏa mãn nhu cầu phần như thế nào thương hiệu các tổ chức chính quyền ssinh hoạt bằng giờ đồng hồ Anh, tuyệt bộ máy bên nước đất nước hình chữ S bằng giờ đồng hồ Anh đã được ghi khá đầy đủ trong prúc lục này, trường đoản cú kia giúp thống tốt nhất bản dịch so với thương hiệu tổ chức chính quyền đoàn sngơi nghỉ.