Granddaughter là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú luyenkimmau.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Granddaughter là gì

One granddaughter is the daughter of the co-resident son whose wife left hyên ổn soon after the child"s birth.
Relationships within these clusters often fall within the range expected for second order maternal relations, such as aunts/nieces and grandmothers / granddaughters.
For each granddaughter we have sầu lớn calculate the sample variance of observed birth weights within one litter.
Several of the widowed or divorced men lived with a daughter, daughter-in-law or granddaughter & were thereby assured of care should they need it.
Indeed, one recently widowed woman who had raised a granddaughter and tended her siông xã husbvà for a number of years, voiced this opinion quite clearly.
Sometimes a grandfather takes advantage of his granddaughter, sometimes it"s the uncle or the father.
Power nguồn of daughter & granddaughter designs for determining linkage between marker loci và quantitative sầu trait loci in dairy cattle.
The carers interviewed comprised three daughters, one son (who chose to lớn be interviewed with his spouse), one granddaughter & one spouse.
Restricted maximum likelihood analysis of linkage between genetic markers and quantitative sầu trait loci for a granddaughter kiến thiết.
In a granddaughter kiến thiết, marker genotypes are available on elite sires & their sons and trait phenotypes are observed on daughters of sons.
For instance, in nu-dake-u-ni-ma-pe " my granddaughters " (nu-dake- " my grandchild ") the categories feminine & plural are marked twice.


Xem thêm: Pmi Là Gì? Hướng Dẫn Đọc Hiểu Chỉ Số Pmi Là Gì ? Vì Sao Nó Quan Trọng?

Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những biên tập viên luyenkimmau.com.vn luyenkimmau.com.vn hoặc của luyenkimmau.com.vn University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Fpv Camera Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Fpv Drone Và Flycam Và Khác Biệt Gì So Với Flycam Thông Thường

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語