In A While Là Gì

  -  

Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 48 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm với Brandon phụ trách rưới.

Bạn đang xem: In a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, nhị thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE với A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee siêu thị is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air; everyone seems khổng lồ delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan và Mike enjoy it, for sure. They seldom come khổng lồ this place, but when they’re here, they often see their friends & relish the conversation with them.

Quán cà phê bây giờ đông không bình thường. Giới ttốt tuổi ngồi hết ghế trong tiệm. Tiếng mỉm cười ngôn ngữ vang mọi nơi; ai cũng vui ưng ý khung chình ảnh dễ chịu này. Chắc chắn Mai Lan với Mike cũng vậy. Họ không nhiều khi tới trên đây nhưng lại Lúc tại chỗ này thì họ gặp mặt các bạn cùng chat chit siêu vui.

MIKE: It’s good to lớn see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc phần nhiều fan xung quanh bản thân phấn chấn, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed and seems khổng lồ be carekhông lấy phí. We deserve moments lượt thích this once in a while.

Đúng thừa. Ai nấy nhàn rỗi với có vẻ như không băn khoăn lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng thừa kế hầu hết cơ hội nỗ lực này, rất lâu một lượt.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học được trường đoản cú này Lúc tôi hiểu một cthị xã về tối trong ngày hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E Có nghĩa là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came khổng lồ this coffee-shop. When was the last time we were here, vày you remember?

Cô vừa nói đôi khi chúng ta tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đấy là hồi nào, cô bao gồm ghi nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to rest, enjoy coffee and my favorite almond cookies.

Ồ, đó là Cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi bán buôn, mua không ít do gồm buôn bán giá chỉ xuất sắc. Mình nghỉ tại đây để uống cafe và nạp năng lượng bánh hạnh nhân tôi cực kỳ ưa thích.

MIKE: I remember now. You have sầu such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi lưu giữ rồi. Cô bao gồm đầu óc tốt thừa, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta bắt đầu tới đây, rất hiếm như ta ao ước.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have sầu time to relax.

Mình tiếp đây nhiều hơn thế nhé. Ở trên đây dễ thương và đáng yêu vượt. Chúng mình bận, cơ mà sau kỳ thi, sẽ có nhiều thì giờ sống hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re khổng lồ be a salesperson at Macy’s, aren’t you? And I, I’m going khổng lồ intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên họ bao gồm việc làm cho ngày hè này. Cô đang bán sản phẩm mang lại tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự sinh sống bank. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have khổng lồ stand up all the time. I’ll have to lớn sit down and relax at break time.

Đúng. Tôi khôn cùng mừng có bài toán sống hãng Macy’s. Công câu hỏi của fan bán sản phẩm ko cần các sức lực lao động, mà lại tôi sẽ cần đứng xuyên ngày. Tôi vẫn yêu cầu ngồi và nghỉ ngơi trong giờ nghỉ.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "To Be Keen On Là Gì ? Be Keen On Sth Từ Anh Sang Việt

MIKE: That’s right. I’ll have khổng lồ work hard at the bank, too. Both of us need lớn get experience in the workforce & we also need lớn build up our cash savings.

Đúng vậy. Tôi cũng trở nên nên làm việc các nghỉ ngơi ngân hàng. Cả nhì họ đề xuất kinh nghiệm tay nghề thao tác, mình cũng cần được để dành riêng thêm chi phí nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school và then at work. What vì you gọi a person who works very hard?

Anh luôn luôn nghĩ cho làm việc. Anh lo việc học ở ngôi trường, rồi Việc có tác dụng. Một bạn thao tác những quá Gọi là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve sầu only heard of an alcoholic.

Từ này tuyệt thất thoát. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. & often gets drunk. He’s addicted lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu chát, bia, rượu mạnh, v.v... các vượt với tuyệt bị say sưa. Hắn là 1 trong fan nghiện nay rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t lượt thích to lớn see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May thừa, anh không phải là fan nghiện nay rượu. Tôi không thích thấy anh la cà núm ly rượu vào tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vị that, you know me!

Tôi không khi nào làm cho vắt. Cô biết tôi mà lại.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to lớn rest.

Vậy anh không hẳn là 1 trong anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện tại làm việc. Anh làm việc một ngày dài, tăng ngơi luôn luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi ko là fan nghiện rượu, nhưng mà cũng ko là tín đồ nghiện làm. Tôi còn muốn làm cho nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ tôi hơi chây lười.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard lớn catch up with you.

Mike, anh giỏi lắm. Anh chăm học tập siêng có tác dụng. Tôi thấy khó suy bì kịp cùng với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là anh hùng của cô! Tôi ước nào đấy là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee & this fun place.

Sau này, tôi vẫn hỏi thêm anh về tự “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ bản thân hưởng thụ cà phê ngon và khu vực hoan hỉ này nhé.

Xem thêm: General Manager Là Gì - Mô Tả Chi Tiết Công Việc Của General Manager

Hôm ni bọn họ vừa học tập nhì thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức là ĐÔI KHI cùng A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm với Brandon xin hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học cho tới.