Kế toán doanh nghiệp tiếng anh là gì

  -  

Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để công việc của người tiêu dùng được dễ ợt với tiện lợi rộng, các bạn không thể không có kỹ năng về giờ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng thế. Sau trên đây, Shop chúng tôi đã tổng hợp list tự vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán - kiểm toán nhưng mà các bạn tốt gặp gỡ trong nghành nghề này, hy vọng chúng sẽ giúp đỡ các bạn thuận lợi làm việc trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm tân oán bởi giờ đồng hồ Anh dễ dãi rộng.

Bạn đang xem: Kế toán doanh nghiệp tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là các tự vựng giờ Anh siêng ngành kế toán thịnh hành nhất hiện giờ, cùng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách buộc phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: thi công cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Check & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu desgin cơ bạn dạng dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu động cùng chi tiêu nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người cài trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguim giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nạm định

37. General & administrative expenses: Chi phí thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments & tools: Công vậy, hình thức trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên ổn giá gia sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu phân phát triển

48. Itemize: Mlàm việc tiểu khoản

49. Leased fixed asphối costs: Ngulặng giá bán gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ cần trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, cam kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư bệnh khoán thù nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssống hữu

71. Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: giá cả chào bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nlắp hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, cam kết cược, cam kết quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables to lớn the State budget---- Thuế cùng những khoản bắt buộc nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen ttận hưởng và phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng chuyên ngành Lúc kế toán thù làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ yêu cầu trả

3. Accounts receivable: tài khoản yêu cầu thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: thanh khô tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh hao tân oán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại thanh hao toán ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng tương quan mang lại kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Chi phí cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền vận động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá chỉ gốc

** Các công thức trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ đề xuất trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề nghị trả vào đầu kỳ + các khoản ưu đãi cảm nhận + Các khoản chi phí nợ trả mang đến nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ đề xuất thu cùng nợ phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá thanh khô lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Sử Dụng Idrac Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng Idrac

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

Trên đó là phần đa từ bỏ vựng chuyên ngành kế toán thù được sử dụng các tốt nhất ở từng công ty.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Favourable Là Gì, Favourable Là Gì, Nghĩa Của Từ Favourable

Để hoàn toàn có thể làm tốt hơn vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay bay giờ chúng ta bắt buộc định hướng xu hướng cải cách và phát triển vào sự nghiệp của mình. Mà có thể giải pháp xuất sắc cùng công dụng tốt nhất cất cánh giờ là không xong xuôi nâng cấp kỹ năng tương tự như kinh nghiệm tay nghề làm việc của mình qua các khóa đào tạo và giảng dạy kế toán làm việc những trung trung tâm.