Lock Away Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ luyenkimmau.com.vn.

Bạn đang xem: Lock away là gì

Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.

Xem thêm: Cập Nhật Ios Trên Iphone - Hệ Điều Hành Ios Của Iphone Là Gì


lock sth away for 5 years/trăng tròn years, etc. We asked three financial advisers what they would recommkết thúc for someone who is prepared khổng lồ lock the money away for 10 lớn 15 years.

Xem thêm: Facebook Announces Libra Cryptocurrency: All You Need To Know


Bonds loông xã money away for between one và five sầu years but tover lớn pay higher rates of interest than instant-access accounts.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語