MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL LÀ GÌ

  -  

Kính xin chào quí vị thính mang. Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 19 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vày Hằng Tâm với Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Make a mountain out of a molehill là gì

The two idioms we’re learning today are SHORT-TEMPERED và MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học là SHORT-TEMPERED với MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL.


*

*

Mai Lan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It’s lunch time; employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch và seem to really enjoy the work break. They look relaxed và ready lớn relish the pasta dishes prepared by a rather popular chef here.

Mai Lan cùng Mike sẽ ngồi tại một loại bàn trong góc một quán ăn Ý. Đó là tiếng ăn trưa; nhân viên cấp dưới các doanh nghiệp lớn gần đó ngồi ngay sát hết những ghế. Mai Lan với Mike tất cả một giờ để ăn trưa cùng với họ thực sự yêu thích thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái cùng sẵn sàng chuẩn bị nhằm hưởng thụ các món ăn uống mì được chuẩn bị bởi vì một đầu bếp hơi khét tiếng ở tiệm này.

MIKE: Mai Lan, how vày you like this place? The atmosphere is quite nice, isn’t it?

Mai Lan, cô yêu thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương và đáng yêu, yêu cầu không?

MAI LAN: Yes, I agree. I like the pictures on the wall, they depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different!

Có. Tôi gật đầu. Tôi thích hợp rất nhiều tranh vẽ treo trên tường mô tả chình ảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá không giống hiện nay.

MIKE: This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right, not too soft as in many other places và their tomato lớn sauce và meatballs are excellent.

Tiệm ăn uống này lừng danh về món spaghetti. Mì của mình nấu bếp al dente, vừa cho tới, không xẩy ra thừa nát nhỏng nghỉ ngơi những tiệm không giống với nước nóng quả cà chua với giết viên ngon lắm.

MAI LAN: Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles, và Asians such as the Chinese, Japanese & Vietnamese eat a lot of noodles too?

Anh bao gồm lưu ý thấy fan Ý ăn uống mì spaghetti với tín đồ Á châu nhỏng người Trung Quốc, Japan với cả nước cũng ăn uống mì nhiều lắm không ?

MIKE: That’s true. Some people say Italian spaghetti noodle originated in Sicily, an isl& south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came lớn Beijing, China at Kublai Khan’s time (13rd century) and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought bachồng the idea from China when he returned to lớn Venice.

Đúng. Có người nói mì Ý spaghetti căn nguyên làm việc Sicily, một hòn đảo sinh sống miền Nam nước Ý. Nhiều người kì cục nói là 1 trong những bên thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt (cháu Thành Cát Tư Hãn, cầm kỷ đồ vật 13) sống đó các năm ; biết về mì của tín đồ Nước Trung Hoa, và với ý niệm mì Trung Quốc về Venise khi ông ta quay trở lại kia.

MAI LAN: Interesting! I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look! A commotion over there. I wonder what happened.

Hay nhỉ. Tôi ham mê phát âm biết về các thực phđộ ẩm với văn hóa truyền thống về thực phẩm. Ồ, quan sát tề ! Có ồn ào làm việc đằng tê. Không biết tất cả sự gì xẩy ra.

MIKE: I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilling on a customer & he got really mad và shouted at the VPS. He seems lớn be quite short-tempered!

Tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm cho đổ ly nước, bắn nước vào người khách hàng ; bạn này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ tương đối short-tempered.

MAI LAN: Short-tempered? His temper is short? Does that mean he’s not patient?

Short-tempered ? Phong thái của anh ấy ta ngắn ngủi ? Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, bắt buộc không ?

MIKE: Right, Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D means getting upmix easily, becoming angry very quickly.

Đúng Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D Tức là trlàm việc đề nghị tức giận một phương pháp dễ dàng, dễ dàng nổi khùng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Burmese Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Burmese, Từ Burmese Là Gì

MAI LAN: Phew! I’m glad you’re not short-tempered.

Tôi mừng thừa anh không short-tempered.

MIKE: I know. I’m glad for myself, too. If I were short-tempered, I’d never have sầu the honor khổng lồ be your frikết thúc, right, Princess?

Tôi biết. Tôi cũng từ bỏ mừng đến tôi. Nếu tôi dễ dàng tức giận, chắc chắn tôi không tồn tại hân hạnhđược gia công bạn của cô ý, bắt buộc không, Công chúa ?

MAI LAN: Mike, don’t be sarcastic again. But you’re right. I don’t want lớn be short-tempered either. We don’t gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired!

Mike, chớ gồm mai mỉa nữa, anh ơi. Tôi cũng không thích nóng tính. Chúng ta không có thêm bạn giả dụ nổi nóng. Bên cạnh đó, cung cách đó làm cho ta mệt mỏi !

MIKE: Look! The man is swinging his fist at the VPS, demanding to see the restaurant’s manager. He’s making a mountain out of a molehill!

Nhìn kìa, ông ta vẫn vung nắm tay đnóng vào anh bồi bàn cùng đòi gặp ông người đứng đầu tiệm nạp năng lượng. Ông ta sẽ making a mountain out of a molehill, gồm loại đụn đất loài loài chuột chủi đẩy lên mà cũng coi nhỏng một trái núi.

MAI LAN: Mike, please slow down. Say that idiom again.

Mike, anh có tác dụng ơn chậm lại. Nói lại mẫu thành ngữ đó đi.

MIKE: Make a mountain out of a molehill. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground và digs up dirt lớn make a burrow, the dirt collects lượt thích small hills above ground, called molehills.

Make a mountain out of a molehill, gồm chiếc gò khu đất loại chuột chủi đưa lên nhưng mà cũng coi như một trái núi. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain. Rặng Hy Mã Lạp Sơn là rặng núi tối đa trái đất. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là loài động vật gồm vú, trông tương tự loài loài chuột, nó gần như là mù, nó sống dưới phương diện đất với đào đất lên để triển khai ổ. Đất tụ lại cùng bề mặt khu đất, thành phần đa đống nhỏ tuổi gọi là molehill.

MAI LAN: And the meaning of “making a mountain out of a molehill” is…

Và nghĩa của “making a mountain out of a molehill” là…

MIKE: Making a big issue out of something not so important.

Làm to chuyện.

MAI LAN: Ooh! That’s unnecessary! We’ll get a headabít from behaving this way.

Ồ. Điều kia không quan trọng. Chúng ta mách nhỏ nhức đầu nếu có tác dụng điều này.

MIKE: Then don’t make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that’s not pleasing to your ears, OK?

Vậy cô đừng làm khổng lồ cthị xã Khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé.

MAI LAN: Mike. That depends. If you don’t mean it, then there’s a good chance I’ll overlook it. If you’re serious, then, excuse me, I’ll…

Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cầm ý thì tôi có thể bỏ qua. Nếu anh chủ kiến thì, xem chừng, tôi sẽ…

MIKE: OK, OK, make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh, I’m truly scared!

OK, OK, làm to lớn chuyện buộc phải ko ? Tôi hại lắm !

MAI LAN: Well. It’s a good thing I’m not short-tempered. So you’re safe!

Rồi. May cơ mà tôi rất khó nổi nóng, vậy anh an toàn đấy !

MIKE: And it’s a good thing we both enjoy humor!

Và cũng may là cả nhị chúng ta các phù hợp vui vẻ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Author Là Gì, Nghĩa Của Từ Author, Từ Author Là Gì

MAI LAN: Here comes the server with our orders. Let’s enjoy this treat!

Đây rồi người bồi bàn đưa đến thức ăn uống bản thân hotline. Chúng ta ăn uống nào !

Hôm nay chúng ta vừa học nhì thành ngữ : short -tempered nghĩa là dễ nổi nóng cùng make a mountain out of a molehill tức là làm khổng lồ cthị xã, “bao gồm bé bỏng xé ra to”. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học tới.