MIND LÀ GÌ

  -  
the part of a person that makes it possible for hyên ổn or her khổng lồ think, feel emotions, và understand things:


Bạn đang xem: Mind là gì

She kept going over the accident again và again in her mind, wishing that she could somehow have prevented it.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự luyenkimmau.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


We use the verb mind to mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention lớn something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers khổng lồ the part of a person that enables them lớn think, feel emotions & be aware of things: …
We use the verb mind khổng lồ mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention to something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers lớn the part of a person that enables them to lớn think, feel emotions và be aware of things: …
*

a type of dancing where two people use special steps & movements lớn do dances such as the waltz or tango together

Về câu hỏi này
*Xem thêm: Virtual Life Là Gì - Sống Ảo Tiếng Anh Là Gì

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phần Mềm Metatrader 4 Cho Windows, Mac, Android Hoặc Ios, Hướng Dẫn Sử Dụng Metatrader 4 Mới Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message