On The Spur Of The Moment Là Gì

  -  
*
Mua hết! 

1. "On the spur of the moment" tức là gì?

- Quyết định tức thì bất thần, ý chỉ với bột phát, không suy tính bí mật kẽ.

Bạn đang xem: On the spur of the moment là gì

Example :+ “Lindomain authority và Louis drove sầu to lớn the beach on the spur of the moment.”

“Lindomain authority với Louis đã lái xe mang đến bãi biển ngay từ bây giờ.”

 + The trip khổng lồ grandma"s house was a spur - of - the - moment decision.

Chuyến đi đến bên bà nước ngoài là 1 quyết định đột xuất.

+ We eloped on the spur of the moment . It was so romantic!

Chúng tôi đã bỏ qua mất vào thời đặc điểm này. Thật là lãng mạn!

2. Mạo từ THE là gì ?


- Mạo trường đoản cú "The" có cách gọi khác là 

- mạo từ xác định (dedinite article) dùng để làm khẳng định cho danh từ bỏ đếm được và danh trường đoản cú ko đếm được, cả số ít lẫn số các.

Xem thêm: So Sánh Tốc Độ Mining Của Các Dòng Card Màn Hình, So Sánh Tốc Độ Đào Coin Của Vga Trên Thị Trường

- Mạo tự The luôn đứng trước hồ hết danh từ bỏ đã làm được khẳng định, là rất nhiều danh trường đoản cú nhưng người hiểu đang hiểu rằng đúng đắn đối tượng người tiêu dùng được nhắc đến.

- Dùng mạo từ THE cho những danh tự đang khẳng định rồi, tức đã biết trước về cái gì đấy rồi

3. Cách cần sử dụng mạo từ bỏ The

- Những đối tượng người sử dụng duy nhất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

• The Pope : Đức Giáo Hoàng

• The Sun : mặt trời

• The Moon: khía cạnh trăng

- Trước danh từ đã làm được kể trước kia.

• I saw a beggar. The beggar looked curiously at me.

Xem thêm: Tra Từ Net Value Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

• A boy felt down from a tree. An ambulance is taking the boy lớn the hospital

- Trước danh từ bỏ đã làm được xác minh bằng một cụm trường đoản cú, một mệnh đề hoặc một mệnh đề quan liêu hệ

• The girl in uniform 

• The mechanic that I met 

Giải thích: vày đã tất cả (that I met) có nghĩa là đang lý giải với khẳng định rồi nên vẫn là có the sinh hoạt trước nhé 

• The place where I waited for him

- Dùng với hầu như từ "first", "second", "only" ... (số vật dụng tự)

- Dùng với adj nhằm chỉ 1 nhóm tín đồ, một tầng lớp trong làng mạc hội

• The old

• The rich & the poor

- Dùng nhằm chỉ những người của một nước

- Những vị trí địa lý nhỏng dãy núi, đảo, biển khơi, kênh đào

- Những công trình phong cách xây dựng nổi tiếng

- Những tổ chức triển khai, Những chuỗi khách sạn hoặc bên hàng

- Tên riêng rẽ của một đội nước nhà hoặc các đái bang:

• the USA, the UK, the Middle East, The UAE…

- The + N + of + N

• The Gulf of Mexico

• The United States of America

• The north of Spain 

- Dùng trong câu so sánh NHẤT :The most beautiful girl

- Dùng với 1 dòng bọn họ sở hữu tức là Gia đình

• The Smiths 

• The Williams

• The Obamas

- Những danh từ bỏ khi bạn nói đến một tín đồ, một địa điểm hoặc một đồ dùng cầm cố thể: the government of Vietphái mạnh, the river of Saigon, the man across the road…

- Trước danh từ diễn đạt trường hợp, quy trình, sự cầm đổi: over the years the development of the town accelerated, the frequency of violent crime decreased over the period, the improvement in living standards.