Operating Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

operating
*

operate /"ɔpəreit/ nội rượu cồn từ chuyển động (thiết bị...) bao gồm tác dụngit operates to our advantage: điều này hữu dụng mang đến taregulations will operate from Jan 1st: nội quy đã bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng giêngthe medicine did not operate: thuốc đó không tồn tại tác dụng lợi dụnglớn operate on somebody"s credulity: lợi dụng cả lòng tin của ai (y học) mổkhổng lồ operate on a patient: mổ một bạn bệnh (quân sự) hành quân đầu cơkhổng lồ operate for a rise: đầu cơ giá lên ngoại cồn từ tạo nên vận động, mang lại chạy (đồ vật...); thao tác mang tới, đem đến, dẫn đếnenergy operates changes: nghị lực dẫn đến các sự cầm cố đổi (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện, triển khai, tiến hành (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) đưa (xí nghiệp...) vào sản xuất; khai thác (mỏ...); tinh chỉnh và điều khiển (nhà máy sản xuất...)
chạy máysự chạysự điều hànhsự điều khiểnsự hoạt độngsự khai thácprivate operating agency: sự khai thác tứ nhânsự vận dụngsự vận hànhthao tácemergency operating: thao tác làm việc khẩn cấpgate operating equipment: sản phẩm thao tác cửa ngõ vanmanual operating device: tổ chức cơ cấu làm việc taymanual operating mechanism: cơ cấu tổ chức thao tác tayoperating environment: môi trường xung quanh thao tácoperating floor: sàn thao tácoperating instruction: lệnh thao tácoperating part: phần tử thao tácoperating period: thời kỳ thao tácoperating plan: phương án thao tácoperating point: điểm thao tácoperating position: địa chỉ thao tácoperating position: địa điểm thao tác viênoperating pressure: áp lực đè nén thao tácoperating rod: yêu cầu thao tácoperating routine: trình tự thao tácoperating sequence: trình từ bỏ thao tácoperating stick: sào thao tácoperating time: thời gian thao tácoperating voltage: điện áp thao tácLĩnh vực: điệnvấn đề tác độngvấn đề thao tácvấn đề vận hànhAOE (advanced operating environment)môi trường điều hành quản lý cải tiếnBOS (basic operating system)hệ điều hành cơ bảnBOS (basic operating system)hệ quản lý và điều hành cơ sởDNOS (distributed network operating system)hệ điều hành quản lý mạng phân tánDOS (disk operating system)hệ quản lý điều hành DOSDisk operating System/Virtual Storage (DOS/VS)bộ lưu trữ ảoDisk operating System/Virtual Storage (DOS/VS)hệ điều hành quản lý đĩaExtended Multiprocessor operating System (XMS)hệ quản lý và điều hành những CPU mở rộng <"ɔpəreitiɳ> o sự điều hành § operating agreement : hợp đồng điều hành § operating clause : điều khoản điều hành § operating company : cửa hàng điều hành § operating expenses : chi phí điều hành § operating interest : quyền lợi điều hành § operating pressure : áp suất vận hành § operating rate : tỷ suất vận hành § operating right : quyền điều hành