PACKAGE DEAL LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ luyenkimmau.com.vn.

Bạn đang xem: Package deal là gì

Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.

Xem thêm: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Từ “ Drama Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook


Companies that arrange weddings normally include a cake in the package deal, but you can"t guarantee the unique.

Xem thêm: Tỷ Giá Pi Hôm Nay Bao Nhiêu? 1 Pi Network Bằng Bao Nhiêu Vnd


The package giảm giá under discussion will require every country lớn be flexible on its immigration laws.
But once you project or map this organization onto that axis, you find that the conscious and the unconscious always come in a package deal.
Unfortunately, the parties khổng lồ that package deal were not the parties who were going to be most vitally affected.
Everyone concerned is trying very hard to lớn find someone who would be prepared khổng lồ make this package deal.
I am afraid that this is one of the things which would have to lớn be accepted as part of the package deal.
I have sầu always argued that a successful policy in this respect must take the khung of a package deal, và must include everytoàn thân.
I should prefer the board not lớn be set up, but it is part of the package deal to soften up the consultants.
Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên luyenkimmau.com.vn luyenkimmau.com.vn hoặc của luyenkimmau.com.vn University Press hay của các bên trao giấy phép.
*

to laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語