PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ

  -  

Đăng nhập
*

*

1. Nội dung và phương thức thu phí:

STT

Tên phí

Mức thu

Thời gian/Phương thức thu phí

1

Phí lưu ký chứng khoán

0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền /tháng

0,18 đồng/trái phiếu/tháng

luyenkimmau.com.vn sẽ tự động khấu trừ tiền phí trực tiếp trên TK GDCK của Khách hàng hàng tháng.

Bạn đang xem: Phí lưu ký chứng khoán là gì

2

Phí chuyển khoản khi Khách hàng tất toán/ chuyển khoản chứng khoán

0,3 đồng/chứng khoán

Tối đa: 300.000 đồng/lần/ mã/chứng khoán

Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do luyenkimmau.com.vn chỉ định

3

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán (các giao dịch theo quy định của VSD)

0,1%/ giá trị giao dịch

Phí thu theo hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do luyenkimmau.com.vn chỉ định

4

Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố (tại luyenkimmau.com.vn)

0,5 đồng/chứng khoán

Tối đa: 2.000.000đồng/lần/ mã chứng khoán

Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do luyenkimmau.com.vn chỉ định

5

Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố (tại VSD)

Phí tại luyenkimmau.com.vn (mục 4) + phí dịch vụ của VSD (nếu có)

Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do luyenkimmau.com.vn chỉ định

6

Phí rút chứng khoán

100.000 đồng/1 bộ hồ sơ

Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do luyenkimmau.com.vn chỉ định

7

Phí dịch vụ hệ thống

27.500 đồng/tháng/ tài khoản

(đã bao gồm VAT)

Thu tự động hàng tháng theo tài khoản chứng khoán

8Phí dịch vụ tin nhắn SMS800 VND/ tin nhắn SMS phát sinh

Khách hàng đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn có tính phí, hệ thống sẽ thu tự động hàng tháng theo tài khoản chứng khoán.

Lưu ý:

- Đối với mục 1 và mục 7, mục 8: luyenkimmau.com.vn sẽ thực hiện thu tự động trên tài khoản chứng khoán của Khách hàng. Trường hợp số dư tiền trên tài khoản của Khách hàng không đủ, luyenkimmau.com.vn sẽ thông báo tới Quý Khách hàng để Quý Khách hàng nộp tiền vào tài khoản và/hoặc luyenkimmau.com.vn sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để thu phí sau đó theo đúng quy định.

- Với dịch vụ tin nhắn SMS: luyenkimmau.com.vn tính phí với các tin nhắn SMS dịch vụ mà Khách hàng đăng ký theo quy định của luyenkimmau.com.vn từng thời kỳ.

Xem thêm: Btc E Sập Sàn Btc

- Để nhận hóa đơn tài chính về việc thanh toán phí và các thông tin chi tiết, Khách hàng liên hệ với luyenkimmau.com.vn (thông qua nhân viên quản lý tài khoản; Tổng đài 1900 6457 hoặc email hotrokhachhang
luyenkimmau.com.vn) để cung cấp thông tin và được hỗ trợ.

2. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả các khách hàng cá nhân, tổ chức có tài khoản chứng khoán tại luyenkimmau.com.vn theo quy định từng thời kỳ.

Xem thêm: Domo And Arigato Là Gì Và 4 Cách Nói Cảm Ơn Bằng Tiếng Nhật, Domo And Arigato: What'S The Difference

- luyenkimmau.com.vn miễn thu phí hệ thống với các Khách hàng có tài sản ròng dưới 5.000.000 đồng tại thời điểm xác định thu phí.