PHYTOREMEDIATION LÀ GÌ

  -  

Ô nhiễm môi trường có thể được kiểm oát bằng cách ử dụng các inh vật inh học như luyenkimmau.com.vn inh vật, thực vật ... Chúng có khả năng phân hủy hoặc chuyển hóa c

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Xử lý sinh học và Xử lý bằng Phytoremediation

Ô nhiễm môi trường có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng các sinh vật sinh học như luyenkimmau.com.vn sinh vật, thực vật ... Chúng có khả năng phân hủy hoặc chuyển hóa các chất ô nhiễm thành các chất không nguy hại vốn có. Những khả năng tự nhiên này được con người khám phá để đẩy nhanh quá trình dọn dẹp.

Bạn đang xem: Phytoremediation là gì

Xử lý sinh học là quá trình tổng thể do con người phát triển để làm sạch môi trường bằng cách sử dụng các sinh vật sinh học, đặc biệt là luyenkimmau.com.vn sinh vật. Phytoremediation là một danh mục phụ của xử lý sinh học chỉ sử dụng cây xanh để làm sạch môi trường. Đó là sự khác biệt chính giữa xử lý sinh học và xử lý thực vật.

NỘI DUNG 1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Xử lý sinh học là gì 3. Phytoremediation là gì 4. So sánh song song - Xử lý sinh học so với Xử lý bằng thực phẩm 5. Tóm tắt

Xử lý sinh học là gì?

Xử lý sinh học là phương pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng hệ thống sinh học. Nó được con người thực hiện để đẩy nhanh quá trình làm sạch mà không ảnh hưởng đến môi trường và sinh vật. Mục tiêu chính của quá trình xử lý sinh học là chuyển đổi các chất độc hại hoặc nguy hiểm trong môi trường thành các chất không độc hại hoặc ít độc hại hơn bằng các biện pháp sinh học. luyenkimmau.com.vn sinh vật là mối quan tâm chính khi thực hiện các phương pháp này vì chúng dễ sử dụng và thể hiện các phản ứng đa dạng. Xử lý sinh học được sử dụng để xử lý đất, đất, nước bị ô nhiễm, v.v. Có các chiến lược khác nhau trong xử lý sinh học: sử dụng luyenkimmau.com.vn sinh vật biến đổi gen, sử dụng luyenkimmau.com.vn sinh vật bản địa, xử lý thực vật, kích thích sinh học, phân hủy sinh học, v.v.

*

Phytoremediation là gì?

Thực vật có một khả năng đáng chú ý để hấp thụ hóa chất từ ​​ma trận sinh trưởng của nó. Hệ thống rễ phân bố rộng rãi và các mô vận chuyển trong cây góp phần vào kịch bản này. Xử lý thực vật là một công nghệ được sử dụng để loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong môi trường bằng cách sử dụng cây xanh. Với sự trợ giúp của thực vật, đất, bùn, trầm tích và nước bị nhiễm các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ được làm sạch bằng các biện pháp sinh học trong quá trình xử lý thực vật.Vì vậy, xử lý bằng thực vật được coi là một phương pháp thân thiện với môi trường, dựa trên tự nhiên vì nó không gây hại hoặc thêm độc tố cho môi trường. Thực vật tham gia vào quá trình xử lý có thể được phân loại như sau.

Phân hủy thực vật (chuyển hóa thực vật) - Phá vỡ các chất ô nhiễm được thực vật hấp thụ trong các mô thực vật thông qua quá trình trao đổi chất.Kích thích thực vật hoặc phân hủy thân rễ - Phân hủy các chất gây ô nhiễm trong khu vực sinh quyển của thực vật bằng cách kích thích sự phân hủy sinh học của luyenkimmau.com.vn sinh vật thông qua các chất tiết ra từ rễ như đường, rượu, axit, v.v.Phytovolatization - Thực vật hấp thụ chất gây ô nhiễm từ đất và thải vào khí quyển dưới dạng biến đổi thông qua quá trình thoát hơi nước.Phytoextraction (phytoaccumulation) - Hấp thụ các kim loại như niken, cadimi, crom, chì ... từ đất vào các mô thực vật trên mặt đất và đẩy chúng ra khỏi môi trường.Rhizofiltration - Hấp phụ các chất bẩn vào rễ cây từ dung dịch đất hoặc nước ngầm.

Xem thêm: Genetically Modified Food Là Gì, Genetically Modified Food

Phytostabilization - Một số thực vật cố định các chất ô nhiễm thông qua sự hấp thụ của rễ, hấp phụ lên bề mặt rễ và kết tủa trong khu vực rễ cây.

Thực vật được trồng ở khu vực bị ô nhiễm trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi cây được lớn lên, chúng sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng cùng với các chất gây ô nhiễm từ chất nền sinh trưởng của cây. Dịch tiết từ rễ của cây làm tăng cường hoạt động của luyenkimmau.com.vn sinh vật trong khu vực sinh quyển và đẩy nhanh quá trình phân hủy sinh học của các chất gây ô nhiễm bởi luyenkimmau.com.vn sinh vật. Cả hai đều có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho luyenkimmau.com.vnệc loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi môi trường. Khi kết thúc quá trình xử lý, cây có thể được thu hoạch từ địa điểm và chế biến.

Thực vật vốn có khả năng xử lý các chất ô nhiễm tích tụ trong môi trường. Các giống cây trồng khác nhau cho thấy tiềm năng hấp thụ và phân huỷ khác nhau. Một số loài thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng từ đất và nó có công dụng to lớn trong luyenkimmau.com.vnệc loại bỏ kim loại nặng khỏi môi trường. Xử lý thực vật là một phương pháp phổ biến trong luyenkimmau.com.vnệc làm sạch ô nhiễm thuốc trừ sâu, ô nhiễm dầu thô, ô nhiễm hydrocacbon đa sắc và ô nhiễm dung môi. Kỹ thuật này cũng được áp dụng cho quản lý lưu vực sông để kiểm soát các chất gây ô nhiễm trong nước sông.

Sự khác biệt giữa Xử lý sinh học và Xử lý bằng Phytoremediation là gì?

Xử lý sinh học và xử lý bằng Phytoremediation

Xử lý sinh học là tổng thể quá trình khử nhiễm môi trường bằng cách sử dụng các tác nhân sinh học bao gồm luyenkimmau.com.vn sinh vật và thực vật.Xử lý thực vật là quá trình chỉ sử dụng thực vật xanh để khử nhiễm môi trường.
Các loại
Có hai chế độ xử lý sinh học; tại chỗex situ xử lý sinh học.Đây là một phương thức xử lý sinh học được gọi là trongsitu xử lý sinh học.
Giới từ
Xử lý sinh học chủ yếu được điều chỉnh bởi các luyenkimmau.com.vn sinh vậtXử lý thực vật được điều chỉnh bởi các loài thực vật nhất định.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Bán Hàng Trên Grab Food, Đăng Ký Làm Đối Tác Nhà Hàng Của Grabfood

Tóm tắt - Xử lý sinh học so với Xử lý bằng Phytoremediation

Xử lý sinh học sử dụng luyenkimmau.com.vn sinh vật và thực vật để phân hủy các chất ô nhiễm thành các hợp chất ít độc hại hơn. Đây là một quá trình thân thiện với môi trường do con người thực hiện để khử ô nhiễm môi trường và giảm thiểu các mối đe dọa. Xử lý thực vật là một loại kỹ thuật xử lý sinh học sử dụng thực vật xanh. Thực vật có khả năng chuyển hóa hoặc phân hủy chất gây ô nhiễm được sử dụng để làm sạch môi trường. Nó là mộttại chỗ phương pháp xử lý sinh học hiệu quả về chi phí và kỹ thuật dựa trên năng lượng mặt trời. Đây là sự khác biệt giữa xử lý sinh học và xử lý thực vật.

Tài liệu tham khảo: 1. "Phytoremediation là gì." Phytoremediation là gì. N.p., n.d. Web. Ngày 02 tháng 3 năm 2017. 2. “Các Quy trình Xử lý Phytoremediation.” Quy trình xử lý thực vật. N.p., n.d. Web. Ngày 03 tháng 3 năm 2017 3. Xử lý sinh học: Một công cụ tiềm năng để phục hồi các khu vực bị ô nhiễm - Phân hủy sinh học bằng luyenkimmau.com.vn sinh vật và xử lý sinh học - 1. N.p., n.d. Web. Ngày 03 tháng 3 năm 2017

Hình ảnh lịch sự: 1. “Cơ chế loại bỏ muối khỏi đất bị ảnh hưởng bởi sóng thần bằng phương pháp xử lý sinh học” của M. Azizul Moqsud và K. Omine - (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 2. “Phytoremediation” của Daniela (CC BY-SA 2.0) qua Flickr