Preparing là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách hàng đang xem: Prepare là gì
Bạn đang xem: Preparing là gì

*

*

*Xem thêm: Vẽ Chibi Là Gì? ? Mô Hình Chibi Là Gì ? Mô Hình Chibi Là Gì

*

prepare /pri"peə/ ngoại hễ từ
sửa biên soạn chọn sửa, chuẩn bị, dự bị biên soạn (bài); chuẩn bị cho, rèn cặp cho (ai đi thi...) pha chế, pha trộn (thuốc); làm, dọn, đun nấu (cơm, thức ăn) (nghĩa bóng) sẵn sàng tư tưởng mang đến (ai, nhằm nghe một tin gì...)he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news): anh ta số đông không được chuẩn bị tứ tưởng gì nhằm nghe tin ai oán này nội hễ từ (+ for) sửa soạn, tậu sửa, chuẩn bị, dự bịto lớn prepare for an exam: sẵn sàng thito lớn prepare for a journey: sẵn sàng cho một cuộc hành trìnhto lớn be prepared to sẵn sàng; phấn kích (làm cho gì)
*Xem thêm: Skyway Lừa Đảo Như Thế Nào, Skyway Capital Lừa Đảo, Có Nên Hoang Mang


Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

prepare

Từ điển Collocation

prepare verb

ADV. properly, well | fully | badly, inadequately, poorly | adequately | carefully, painstakingly | specially a table full of specially prepared food

VERB + PREPARE help (sb), help (sb) to | fail to He had failed to lớn prepare adequately for the task before him. | be easy to lớn, be quiông chồng to a meal that is very quiông chồng & easy khổng lồ prepare | be designed lớn The course is designed to prepare graduates for management careers.

PREP. for We all set about preparing for the tiệc ngọt.

PHRASES time to lớn prepare (sth) I haven"t had time lớn prepare my arguments properly.

Từ điển WordNet

v.

khổng lồ prepare verbally, either for written or spoken delivery

prepare a report

prepare a speech

lead up to lớn và soften by sounding the dissonant note in it as a consonant note in the preceding chord

prepare the discord in bar 139

English Synonym và Antonym Dictionary

prepares|prepared|preparingsyn.: arrange compose concoct equip fix plan provide ready rig

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu