REFLECTED LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reflected là gì

*
*
*

reflect
*

reflect /ri"flekt/ nước ngoài động từ bội phản chiếu, phản xạ, dội lạikhổng lồ reflect light: bội nghịch chiếu ánh sángto reflect sound: dội lại âm thanh phản bội ánhtheir actions reflect their thoughts: hành vi của mình phản ảnh tứ tưởng họ đưa về (hành động, công dụng...)the result reflects credit upon his family: kết quả ấy đem về giờ tốt mang đến mái ấm gia đình anh ta (tự thi thoảng,nghĩa hiếm) gập lạito lớn reflect the corner of the paper: gấp mxay giấy lại nội đụng từ bỏ (+ on, upon) xem xét, ngẫm nghĩto reflect upon what answers to make: xem xét yêu cầu vấn đáp vắt nào làm cho sợ hãi lây, làm cho xấu lây, làm với tiếng, làm mất uy tínkhổng lồ reflect on someone"s honour: làm ai sở hữu tai sở hữu tiếng chỉ trích, chê trách, khiển tráchto lớn reflect on somene"s: chỉ trích aito lớn reflect upon someone"s conduct: chỉ trích tứ biện pháp của ai
ánh xạphản bội chiếulàm phản xạsuy nghĩLĩnh vực: đồ lýphản bội ảnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reflection, reflector, reflect, reflective sầu, reflectively


*

*Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nhịp Phách Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

reflect

Từ điển Collocation

reflect verb

1 send baông xã light/heat/sound

ADV. dimly, dully The sun reflected dully off the stone walls. (figurative) In Milton"s poem, Sarã, even after his fall, dimly reflects his former glory. | baông chồng

PREP.. from The screen reflects light from the sun. | off

2 show/express sth

ADV. clearly | directly | accurately, closely, correctly, faithfully, well Does this opinion poll accurately reflect the public mood? | adequately The punishment should adequately reflect the revulsion felt by most people for this appalling crime. | merely, simply This year"s budget simply reflects the fact that we have sầu fewer people out of work. | not necessarily The views expressed in this article vày not necessarily reflect those of the editor.

VERB + REFLECT be designed khổng lồ The exhibition is designed khổng lồ reflect the diversity of the nation & its regions.

PREPhường. in The condition of the house is reflected in its low price.

3 think deeply

ADV. bitterly, gloomily, ruefully, wryly reflecting ruefully that the great American dollar didn"t buy as much as it used lớn

VERB + REFLECT pause to lớn | leave sầu sb lớn He was left khổng lồ reflect on the implications of his decision.

PREPhường. on/upon She paused to reflect on what she had achieved.

PHRASES time lớn reflect I need time lớn reflect.

Từ điển WordNet


v.

manifest or bring back

This action reflects his true beliefs

give evidence of a certain behavior

His lack of interest in the project reflects badly on him

give sầu evidence of the chất lượng of

The mess in his dorm room reflects on the student
Xem thêm: Hospitality Management Là Gì Và Những Thông Tin Liên Quan!, Hospitality Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

reflects|reflected|reflectingsyn.: consider contemplate deliberate meditate mirror muse ponder send bachồng study think