SALE MIX LÀ GÌ

  -  
A change in the sales phối towards larger detached homes also contributed to lớn their increase in turnover.


Bạn đang xem: Sale mix là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ luyenkimmau.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


*

lớn read or consider something quickly in order lớn understvà the main points, without studying it in detail

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Sách Hay Về Chứng Khoán F0, Top 6 Cuốn Sách Về Chứng Khoán “Gối Đầu Giường”

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Top 99+ Stt Mệt Mỏi Với Cuộc Sống Bon Chen Muốn Buông Xuôi, Những Câu Nói Mệt Mỏi Về Cuộc Sống Yêu Thích Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語