Sharply là gì

  -  

phần lớn bạn luôn luôn “toát các giọt mồ hôi hột” mọi khi “chinh chiến” task 1 vày chưa rèn luyện vô số phương pháp biểu đạt khác nhau khi trình bày tình trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ, dẫn cho phương pháp viết lủng củng cùng lặp tự. Trong nội dung bài viết này, luyenkimmau.com.vn sẽ share với bạn một trong những bí quyết mô tả khác nhau nhằm dễ dãi thừa “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng động từ

Động trường đoản cú không tồn tại trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân những cồn trường đoản cú này chỉ 1-1 thuần mô tả nghĩa “giảm”, chúng yêu cầu đi cùng những trạng từ để nhấn mạnh vấn đề tâm trạng. Các trạng tự mà chúng ta nên thực hiện đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động tự bao gồm trạng thái: Các rượu cồn trường đoản cú này cũng có nghĩa “giảm” tuy nhiên bản thân nó vẫn khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng, chúng ta không cần thực hiện kèm với các trang trường đoản cú chỉ trang thái nữa. Chúng bao gồm: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài cần sử dụng các rượu cồn trường đoản cú nhằm mô tả, bạn cũng có thể áp dụng các danh tự kèm theo cùng với một trong những tính từ bỏ nhằm diễn tả một biện pháp đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách diễn đạt khác

– The price sank to lớn new low point

– The price went inkhổng lồ không tính phí fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went bachồng to the 2010 level

– The price fell lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương tự điều này, Lúc diễn đạt sự tăng thêm của bảng biểu đồ gia dụng, chúng ta cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng đụng từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.


Bạn đang xem: Sharply là gì


Xem thêm: Phi Tập Trung Là Gì - Tài Chính Phi Tập Trung


Xem thêm:


Bản thân các hễ trường đoản cú này chỉ đơn thuần diễn đạt nghĩa “tăng”, cần đi thuộc những trạng từ bỏ để nhấn mạnh vấn đề trạng thái. Các trạng tự nên sử dụng kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các cồn tự này cũng mang nghĩa “tăng” dẫu vậy bản thân nó sẽ bao gồm nghĩa nhấn mạnh rộng.

b. Sử dụng danh từ

Danh trường đoản cú đi kèm với một số trong những tính từ nhằm diễn tả một phương pháp đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số biện pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price luyenkimmau.com.vn a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cao tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội vàng 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = luyenkimmau.com.vn a peak of $200 over the 10-year period