Sổ chi tiết hàng hóa

  -  

*

Mục đích lập sổ chi tiết vật tư hình thức, sản phẩm, sản phẩm hóa

Theo khuyên bảo của thực hiện TT 133/2016/TT-BTC sổ cụ thể vật liệu cơ chế thành phầm, hàng hóa để theo dõi và quan sát chi tiết tình trạng nhập, xuất cùng tồn kho về số lượng cùng quý giá của từng một số loại nguyên liệu, dung núm, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa trên kho để triển khai căn cứ so sánh mang lại Việc ghi chép của chủ kho.

Bạn đang xem: Sổ chi tiết hàng hóa

Mẫu sổ cụ thể vật liệu, biện pháp, thành phầm, mặt hàng hóa

Đơn vị: …………………………..

 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Năm…..

Tài khoản: ….. Tên kho:…….

Tên, quy giải pháp vật liệu, vật liệu, chế độ, phương pháp (thành phầm, hàng hóa) ……………………………….

Đơn vị tính: ……………..

Xem thêm: Đường Dài Mới Biết Ngựa Hay, Ở Lâu Mới Biết Người Ngay Kẻ Tà

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=(1x4)

6

7=(1x6)

8

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tháng

x

x

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, khắc số từ trang 01 mang lại trang ...

- Ngày mlàm việc sổ:...

 

Người lập biểu (Ký, bọn họ tên)

Kế toán thù trưởng (Ký, chúng ta tên)

Ngày ... mon ... năm ... Người thay mặt theo điều khoản (Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường thích hợp thuê hình thức dịch vụ làm cho kế toán thù, làm cho kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận ĐK hành nghề hình thức kế toán, tên đơn vị chức năng cung cấp các dịch vụ kế toán.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Chi Tiêu Cá Nhân Trên Pc, Sổ Thu Chi Misa 4

Phương pháp ghi sổ chi tiết vật liệu, phương tiện, sản phẩm, sản phẩm hóa

lúc triển khai nhiệm vụ ghi sổ để ý, sổ kế toán này được mnghỉ ngơi theo từng khoản (vật liệu, vật tư, lý lẽ cùng hiện tượng, thành phẩm, mặt hàng hóa: 152, 153,155,156) theo từng kho hàng hóa chứng từ bỏ vật tư, hình thức, thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa.

Kế toán thù lê Ánh chúc chúng ta thành công!

Từ khóa liên quan: sổ chi tiết vật liệu sản phẩm & hàng hóa theo thông bốn 200, biện pháp ghi sổ chi tiết nguyên liệu, bảng tổng đúng theo chi tiết vật liệu pháp luật sản phẩm hàng hóa, sổ chi tiết nguyên vật liệu Excel, mẫu sổ cụ thể thông tin tài khoản 152, bảng tổng thích hợp nhập xuất tồn vật liệu theo thông tứ 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuim giảng dạy các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán tổng đúng theo thực hành với làm cho hình thức kế toán full cực tốt thị trường

 (Được đào tạo với triển khai do 100% các kế toán trưởng từ bỏ 13 năm cho hai mươi năm khiếp nghiệm)