Split Hairs Là Gì

  -  

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 80 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách rưới.quý khách hàng vẫn xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Bạn đang xem: Split hairs là gì

Trong bài học bây giờ, nhì thành ngữ ta học là SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Mike’s quite upset with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives vị, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upphối but he’s trying lớn help everyone mover the fences.

Hồi này Mike tương đối bực mình vị chứng trạng mái ấm gia đình của anh. Tình trạng ko tệ lắm nhưng mà chú Ron của anh tạo bất hòa vào mái ấm gia đình. Crúc Ron là em của bà mẹ Mike. Ông giỏi bàn tán xấu về bà nhỏ, nhiều lúc còn nặng trĩu lời. Mike bực mình tuy nhiên anh nỗ lực góp hòa giải các người.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives khổng lồ be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh lại cố gắng, nói phần đông cthị trấn không đàng hoàng, khiến cho mái ấm gia đình giận nhau. Tôi hi vọng chứng trạng này cđợi hoàn thành.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have sầu conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng mong muốn nắm. Thật là kỉm vui khi bạn bè, bà nhỏ lục đục. Mà tất cả chỉ vì tính bé dại mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì crúc Ron đúng mực làm gì? Tôi chỉ biết là mái ấm gia đình không vui với nhau nhỏng xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, crúc Ron "split hairs". Ông chỉ trích những fan về các chi tiết nhỏ nhoi vào lời nói, Việc làm cho. Thực là ko quan trọng.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa trường đoản cú này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention lớn differences that are small và not important.

MAI LAN: So hairs are already small, splitting them means making them smaller, criticizing things that are unimportant.

Xem thêm: Chuyển Đổi File Jpg Sang Ico Trực Tuyến Và Miễn Phí, Phần Mềm Mở File

Vậy tức thị gai tóc đang bé dại, lại còn "chẻ sợi tóc có tác dụng hai", chê trách nát rất nhiều điều ko đặc biệt.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet hyên ổn properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Chú nói cậu em Larry không chào chụ đúng cách dán, chỉ nói "Chào chú Ron" nhưng mà không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details like that shouldn’t be the issue!

Chà! Hơi quá đấy! Chụ Ron phải ghi nhận là gia đình tình thật quí chụ. Chi ngày tiết nhỏ những điều đó không phải là sự việc.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough khổng lồ his friover when this person came khổng lồ Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chú Điện thoại tư vấn phone mang lại cô em chúng ta Beth, la lối lên vì chưng chú nghĩ rằng Beth không lễ độ với người chúng ta của chú ấy khi ông này cho tới tiệm nạp năng lượng của Beth.

MAI LAN: I feel lượt thích laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around hyên. Please tell all khổng lồ take it easy and not be upset. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy and people loses respect for hyên.

Tôi thấy bi đát cười cợt khi suy nghĩ mang lại tình trạng này. Crúc Ron bươi bèo ra bọ với mọi fan phổ biến quanh bản thân. Bảo họ cứ đọng bình thản. Cả anh nữa, Mike. Người thua thiệt đó là crúc Ron. Chú ko vui nhưng mà mọi người lại sút kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone lớn hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent hyên ổn and things will be better.

Cô lý tưởng lắm, Mai Lan. Tôi vẫn bảo những tín đồ "hang in there". Hy vọng là crúc Ron đang biến đổi khi mình ko kháng đối crúc và đều sự đang giỏi trông đẹp hẳn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? Nghĩa là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent and determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E Có nghĩa là cầm lại lòng tin, kiên trì trong những khi gập khó khăn.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good khổng lồ anyone, himself, too!

Tốt! Đúng vậy, tất cả chúng ta đề nghị kiên nhẫn, dường nhịn chú, bình thản. Một ngày làm sao đó crúc Ron sẽ hết "splitting hairs". Chú đang nhận biết là chỉ trích nhỏ dại nhoi không tác dụng đến ai, ngay cả đến chú.

MIKE: Mai Lan, I know you’re hanging in there at your office. Your boss is the “splitting hairs” type, criticizing people readily, but you keep your cool. You’re my idol in this matter.

Xem thêm: Mc Nghĩa Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Viết Tắt Của Từ Nào

Mai Lan. Tôi biết là cô vẫn "hang in there", khôn xiết kiên nhẫn trong sngơi nghỉ làm cho. Xếp của cô ấy cũng là nhiều loại "bươi lục bình ra bọ", tốt chỉ trích từng bài toán nhỏ tuổi, nhưng mà cô vẫn giữ vững tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về việc này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi cơ mà, Mike. Anh đó là thần tượng của tớ về các phương diện. Nghe được không?

Hôm nay họ vừa học nhì thành ngữ: SPLITTING HAIRS tức là BỚI BÈO RA BỌ cùng HANG IN THERE nghĩa là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng Tâm với Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.