SWERVE LÀ GÌ

  -  
If you do not swerve from a principle or certain actions, you continue to think or act as you did in the beginning:


Bạn đang xem: Swerve là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ luyenkimmau.com.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


If a pet dog ran into lớn the street and a cycdanh sách swerved, there might be some reasonable apprehension that that cyclist might be injured.
One could never imagine his being swerved from what he thought to lớn be right by any personal consideration or any private prejudice.
Perhaps due khổng lồ the weight, when the brakes of the lorry were put on the trailer swerved round & went into a size of skidding.
At the last moment the coach driver swerved inkhổng lồ the path of an on-coming lorry & collided with it.
The car swerves khổng lồ avoid them, and probably suffers a very much worse accident in its career across the road.
If they are full of potholes, cyclists will be swerving khổng lồ avoid the bumps và there will be accidents.
The second course is for the gas boards to lớn slow down their move away from coal without swerving from their path towards greater technical efficiency.
Where that has happened, local authorities in many cases have sầu swerved away, & consequently the public interest has not been served.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên luyenkimmau.com.vn luyenkimmau.com.vn hoặc của luyenkimmau.com.vn University Press hay của những nhà trao giấy phép.


Xem thêm: Olymp Trade Nạp Tiền Và Rút Tiền Từ Olymp Trade Về Ngân Hàng Việt Nam

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Check Mã Csc Samsung Là Gì, Hướng Dẫn Đổi Csc Về Xxv Cho S8/S8+

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語