Taking over certificate là gì

  -  

Nghiệm thu giờ đồng hồ anh là gì? mister-bản đồ.com sẽ giúp các bạn làm rõ hơn về nghiệm thu sát hoạch nha.

*

Nghiệm thu tiếng anh là gì?

check và take over : Nghiệm thuinspection : Sự nghiệm thu

Từ đồng nghĩa với nghiệm thu

appraisal, consider và decide

VD: That to lớn me, the exam was more like a kiểm tra for Cao Thang Collge special training programs rather than an appraisal for college. (Đối với tôi nhưng mà nói đây chừng như chưa phải là thi CĐ Cao Thắng cơ mà là nghiệm thu sát hoạch thành quả huấn luyện của trường cao đẳng cùng với tôi.)

VD : I thought I had to lớn go on a mission to appraisal (Tôi nghĩ về tôi đề nghị có tác dụng trọng trách để nghiệm thu)

Từ vựng liên quan

acceptance certificate : bản báo cáo nghiệm thuacceptance report: bản vẽ nghiệm thuacceptance drawing : biên bản nghiệm thuacceptance certificate : biên phiên bản nghiệm thuacceptance report : biên bạn dạng sát hoạch (Biên phiên bản nghiệm thu tiếng anh là gì?)certificate of acceptance : các tiêu chuẩn nghiệm thustandards of acceptance: calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gage : calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gauge: dấu nghiệm thuacceptance stamp : giấy chứng nhận nghiệm thuacceptance certificate : giấy chứng nhận nghiệm thucertificate (ofacceptance) :góc nghiệm thuacceptance angle : hợp đồng nghiệm thuacceptance contract : kế hoạch lấy mẫu nghiệm thuacceptance sampling plan : kiểm tra để nghiệm thuacceptance thử nghiệm : nghiệm thu công trìnhacceptance of work: nghiệm thu tại hiện tại trườngsite acceptance demo : quy phạm nghiệm thuacceptance regulations : sự chuyển nhượng bàn giao cùng nghiệm thucompletion & acceptance : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance inspection : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance test : sự nghiệm thu công trìnhacceptance of work : sự nghiệm thu công trìnhwork acceptance : sự nghiệm thu công trình xây dựngacceptance of constructional work : sự nghiệm thu công việcwork acceptance : sự nghiệm thu cuối cùngfinal acceptance : sự nghiệm thu lần cuối / sự thí điểm nghiệm thuacceptance kiểm tra :sự thử nghiệm thuacceptance testing : sự thử đốt cháy nghiệm thuacceptance firing thử nghiệm : sự xác nhận nghiệm thuacceptance certificate : thí nghiệm nghiệm thuacceptance chạy thử : nghiên cứu thuacceptance trials : thủ tục đo nghiệm thuAcceptance Test Procedure (ATP) : tiêu chuẩn nghiệm thuacceptance specification : tiêu chuẩn nghiệm thustandard of acceptance : tiêu chuẩn nghiệm thuconditions of acceptance : điều kiện nghiệm thuCertificate, Taking-Over / Taking-Over Certificate : giấy chứng nhận nghiệm thuTaking Over of Sections or Parts : Nghiệm thu khoanh vùng hoặc phần tử công trình thực hiện trước khi nghiệm thutaking over, use before / use before taking over :thực hiện trước khi nghiệm thu

Hy vọng với nội dung bài viết sẽ giúp đỡ các bạn có thêm vốn tự vựng giờ anh mang đến học tập tương tự như các bước nhé.