Tính Toán Tiếng Anh Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) tính tân oán
*
verb
*
khổng lồ calculate, to lớn count; lớn weigh the pros và cons khổng lồ reckon; khổng lồ calculate; lớn work out; (nghĩa bóng) khổng lồ consider pluses & minuses; to weigh the pros and cons Tính toán ngân sách To calculate expenses; To work out expenses Tắt TV đi! Coi chừng tính toán thù không nên đấy! Turn off the television! Take care not to lớn miscalculate! Đừng lo! Tôi sẽ tính tân oán hết rồi! Don"t worry! I have it all worked out! calculation Theo tính tân oán của tớ, ông ta đã có mặt trước chín giờ chiếu sáng According to my calculations/in my estimation, he will be present before 9 am self-interested; self-seeking; calculating Việc ông ta tình nguyện giúp sức là trọn vẹn không tồn tại tính toán thù gì cả His offer of help was không tính phí of all calculation Bà ấy tính tân oán lắm, đồ vật gi bổ ích mang đến bạn dạng thân mình thì làm cho ngay She"s very calculating, she does everything out of self-interest.
*