TỶ GIÁ CHÉO LÀ GÌ

  -  

Hiện nay hai đồng tiền dollar và bảng anh được niêm yết chính trên thị trường hối đoái các nước. Vậy nếu Việt Nam muốn biết về tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền quốc tế lên thị trường Việt Nam thì phải thông qua tỷ giá chéo. Vậy tỷ giá chéo là gì?

Tỷ giá chéo là gì?

Tỷ giá chéo (Cross Rate) là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Cách xác định tỷ giá chéo như thế nào phụ thuộc vào cách các đồng tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác định là tỷ giá mua hay tỷ giá bán.Bạn đang xem: Tỷ giá chéo là gì

Nói cách khác, người mua/người bán chỉ quan tâm đến tỷ giá mua/bán của họ không quan tâm tới chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Trên thực tế, tỷ giá chéo trong trường hợp này được gọi là tỷ giá chéo đơn.

Bạn đang xem: Tỷ giá chéo là gì

Ví dụ: Tính tỷ giá chéo giữa đồng EUR VÀ VND là:

USD/VND = 22.655 và USD/EUR = 0,84 -> EUR/VND = 22.655/0,84 = 26970.


*

Tỷ giá chéo là gì?

Cách tính tỷ giá chéo

Để xác định được tỷ giá chéo, hiện nay có thể dựa vào 3 cách tính với những thông thức vô cùng đơn giản dưới đây.

1. Cách xác định tính tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền định giá

Cụ thể: Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.Ta có công thức tính tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền định giá như sau:

Yết giá/định giá = (Yết giá/USD)/(Định giá /USD)VND/USD = X/(X+VND )CNY/ USD= Y/(Y+CNY )

Trong đó: 

X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Xem thêm: Dịch Vụ Kinh Doanh Ngoại Tệ : Ngân Hàng Nới Cửa Thu Lãi Lớn, Hướng Dẫn Kinh Doanh Ngoại Tệ Online

Ví dụ: Cho tỷ giá USD/VND = 20.000/200; USD/SGD = 1,2440/30; hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng:

Tỷ giá mua SGD/VND của khách hàng = 20.200 VND/1,2440SGD = 16.238;

Tỷ giá bán SGD/VND của khách hàng = 20.000 VND/1,2430SGD =16.090;

Từ đó ta có kết quả tỷ giá yết của ngân hàng: SGD/VND =16.090/16.238;

2. Cách xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá

Công thức tính tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá. Trong đó:

Tỷ giá yết là USD/VND và USD/CNY, tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức tính tỷ giá chéo như sau:

Yết giá / Định giá = (USD / Định giá) / (USD/ Yết giá)USD/VND = X / X+VNDUSD/CNY = Y / Y+CNY

Trong đó, 

X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Vậy để tính Tỷ giá hối đoái của 2 tiền tệ ở vị trí yết giá của 2 cặp tỷ giá khác nhau thì lấy tỷ giá của tiền tệ yết giá chia cho tỷ giá của tiền tệ định giá.


*

Cách xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá

3. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá và định giá

Cách tính tỷ giá chéo thứ 3 được dựa trên tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá.

Xem thêm: #1 Dự Án Cryptaur Là Gì ? Cpt Token Là Gì? Dự Án Cryptaur Lừa Đảo

Muốn tính tỷ giá mua của khách hàng lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhân với tỷ giá bán của ngân hàng và muốn tính tỷ giá bán của khách hàng lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhân với tỷ giá mua của ngân hàng. Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND/USD và USD/CNY tỷ giá (TG) chéo VND/CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau tính tỷ giá chéo như sau:

Yết giá(trực tiếp) / Định giá = (Yết giá /USD) x (USD/ Định giá)VND/USD = X / X+VNDUSD/CNY=Y / Y+CNY

Trong đó:

X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY. 

Đối với thị trường ngoại tệ thì việc chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên, tuỳ trên cương vị ngân hàng yết giá và tỷ giá liên ngân hàng hay khách hàng hỏi giá để có thể xác định tỷ giá chéo ngoại tệ khác nhau.

Trên đây là những gợi ý giúp bạn trả lời được câu hỏi “tỷ giá chéo là gì” và các phương pháp xác định tỷ giá chéo. Hy vọng bài viết sẽ mang đến những kiến thức bổ ích nhất!