Unbanked Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ luyenkimmau.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Unbanked là gì

For many, that decision has been made twice: first, probably because they are unbankable; and, secondly, because they choose lớn remain unbanked.
Bringing those who are currently unbanked inkhổng lồ the mainstream banking system will make a major contribution lớn reducing financial exclusion.
The weekly-paid tkết thúc khổng lồ khung the "unbanked" section of society, despite the large numbers of deposit accounts which this section of society owns.
First, the banks catered for the small depositor và the family—those who were otherwise unbanked within the system.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên luyenkimmau.com.vn luyenkimmau.com.vn hoặc của luyenkimmau.com.vn University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

*Xem thêm: Tỷ Giá Tiền Nhật, 1 Man Tiền Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Hôm Nay?

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Mạng Xã Hội Futurenet Là Gì? Futurenet Có Lừa Đảo Không? Những Dấu Hiệu Lừa Đảo Của Futurenet

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語