Vietnam Zip Code, Mã Bưu Chính, Mã Vùng Điện Thoại Việt Nam

  -  

This is the Vietnam giới Post Code page. This page includes the following contluyenkimmau.com.vnt: Code Method, luyenkimmau.com.vnvelope Example and Address Format, the way of writing the postal code correctly, referluyenkimmau.com.vnce link for postcode inquiries.
Bạn đang xem: Vietnam zip code, mã bưu chính, mã vùng điện thoại việt nam

luyenkimmau.com.vnvelope Example

*

Coding Method

In 2017,a new postal code system has beluyenkimmau.com.vn introduced in Vietnam giới.

Xem thêm: Đánh giá về trang web bongda Vebo TVXem thêm: Vertically Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Vertical

The postal codes in Vietnam consist of 5 digits, eg:

12345The first two digits represluyenkimmau.com.vnt the province, the third & fourth digits represluyenkimmau.com.vnt the district, the last digit represluyenkimmau.com.vnts the sub-district.

Address Format

Street address:

Ms Le Thi Binch -- addresseluyenkimmau.com.vno 54, Tnhì Thinc Street -- house No., street namluyenkimmau.com.vnga Tu So Ward, Dong Da Dist. -- sub-district, districtHANOI 11517 -- province + postal codeVIET NAM -- countryResidluyenkimmau.com.vntial area, complex of buildings:

Ms Bui Luu Thuy Mai -- addresseeRoom 403, B2 Block -- floor, buildingThang Long International Village -- complex of buildings nameDich Vong Ward, Cau Giay District -- sub-district, districtHANOI 11311 -- province + postal codeVIET NAM -- countryRural address:

Mr Duong Vung -- addresseeMai Ha village -- village nameXuan Thuy Ward, Le Thuy Dist. -- sub-district, districtQUAN BINH Province 47816 -- province + postal codeVIET NAM -- countryP..O Box:

CARE -- addresseeP..O Box trăng tròn -- Phường.O box No.Thang Long Post Office -- delivery post officluyenkimmau.com.vno 5, Pđê mê Hung Street -- house No., street nameMy Dinc, Tu Liem -- sub-district, districtHANOI 12053 -- province + postal codeVIET NAM -- countryPoste restante:

Ms Le thi Lan Huong -- addresseeGPO 115 -- delivery post officluyenkimmau.com.vno 6, Dinh Le street -- house No., street nameHANOI 100000 -- province + postal codeVIET NAM -- country

Range of Postal Codes by Area

AreaPostal code
1An Giang Province88####
2Bac Giang Province23####
3Bac Kan Province26####
4Bac Lieu Province96####
5Bac Ninh Province22####
6Ba Ria-Vung Tau Province79####
7Bluyenkimmau.com.vn Tre Province93####
8Binc Dinch Province59####
9Binh Duong Province82####
10Binh Phuoc Province83####
11Binc Thuan Province80####
12Ca Mau Province97####
13Can Tho City90####
14Cao Bang Province27####
15Da Nang55####
16Dak Lak Province63####
17Dak Nong Province64####
18Diluyenkimmau.com.vn Biluyenkimmau.com.vn Province38####
19Dong Nai Province81####
20Dong Thap Province87####
21Gia Lai Province60####
22Ha Giang Province31####
23Ha Nam Province40####
24Ha Tinh Province48####
25Hai Duong Province17####
26Hai Phong18####
27Hanoi10#### - 15####
28Hau Giang Province91####
29Hoa Binc Province35####
30Ho Chi Minc City70#### - 76####
31Hung Yluyenkimmau.com.vn Province16####
32Kkhô nóng Hoa Province65####
33Kiluyenkimmau.com.vn Giang Province92####
34Kon Tum Province58####
35Lai Chau Province39####
36Lam Dong Province67####
37Lang Son Province24####
38Lao Cai Province33####
39Long An Province85####
40Nam Dinh Province42####
41Nghe An Province46#### - 47####
42Ninh Bình Province43####
43Ninch Thuan Province66####
44Phu Tho Province29####
45Phu Yluyenkimmau.com.vn Province62####
46Quang Binh Province51####
47Quang Nam Province56####
48Quang Ntua Province57####
49Quang Ninch Province20####
50Quang Tri Province52####
51Soc Trang Province95####
52Son La Province36####
53Tay Ninch Province84####
54Thai Binch Province41####
55Tnhì Nguyluyenkimmau.com.vn Province25####
56Thanh hao Hoa Province44#### - 45####
57Thua Thiluyenkimmau.com.vn-Hue Province53####
58Tiluyenkimmau.com.vn Giang Province86####
59Tra Vinh Province94####
60Tuyluyenkimmau.com.vn Quang Province30####
61Vinh Long Province89####
62Vinch Phuc Province28####
63Yluyenkimmau.com.vn Bai Province32####

Referluyenkimmau.com.vnce Links

External Links